[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
ŠPECIALIZOVANÉ TRÉNINGY

Zvládanie záťažových situácií

Niektoré pracovné situácie sú náročnejšie ako iné a môžeme ich prežívať ako záťažové alebo stresujúce. V tomto programe sa venujeme identifikácii emočne náročných situácií a osvojovaniu si techník zvládania záťaže. Venujeme pozornosť reakciám na situácie a prevencii dlhodobému prežívaniu záťaže, ktorá môže mať neblahé následky pre našu každodennú pohodu.

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– aké sú najčastejšie stresory a naše reakcie na ne
– sebapoznanie ako základ prevencie stresu a záťaže
– čo keď je interakcia s druhými náročná – posilnenie sociálnych zručností
– ako predísť dlhodobému stresovaniu sa – prevencia vyhorenia
– čo nás dobíja alebo ako zachovať radosť v živote aj v práci

 Chcete sa dozvedieť viac, spýtajte sa na lifeup@life-up.sk