[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
TRÉNINGY PRE HR A ŠPECIALISTOV

Tvorba metodiky AC/DC

Vypracovávame kompletnú metodiku Assessment a Development Centier na mieru podľa potreby klienta. Obsahovo vytvárame úlohy a cvičenia, ktoré sú jedinečné, na seba nadväzujúce a prepracované. Vychádzame z našich dlhoročných skúseností v práci s týmito nástrojmi a obohacujeme ich o tvorivé prvky (máme absolvovaných viac ako 130 Development a Assessment Centier v roliach moderátorov alebo pozorovateľov).

Čo obsahuje proces tvorby kompletnej metodiky:

– vytvorenie kompetenčného modelu spolu s klientom (ak nemá vytvorený) a matice pozorovaných kompetencií v jednotlivých úlohách
– tvorbu úloh na mieru (zakomponované do atraktívneho príbehu s aktuálnymi témami zo sveta biznisu)
– popis prejavov správania pre jednotlivé kompetencie a úlohy, hodnotiace hárky
– prehľadný časový harmonogram
– zaškolenie pozorovateľov a moderátora AC/DC

Tréning pre interných trénerov

Program je určený pre firemných trénerov s cieľom zlepšiť trénerské, facilitačné a moderátorské zručnosti. Cieľom tohto programu je vytvoriť inšpiratívne prostredie pre prácu trénera so skupinami s vybranými témami a možnosťou diskutovať svoje otázky so skúsenými trénermi spoločnosti Life Up (lektorujú tréneri, ktorí majú za sebou od 8 – 19 rokov trénerskej praxe, priemerne 150 odškolených dní v roku).

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– prvky úspešného a efektívne vedeného tréningového programu
– práca trénera: zručnosti, „nutnosti“, riziká a krása tohto poslania
– rozdielnosť zámerov a foriem tréningových programov
– práca so zložitými „účastníkmi zájazdov“
– neštandardné situácie na tréningoch, workshopoch, školeniach… a iné

Mediácia konfliktov pre personalistov

Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom mediátor napomáha stranám dospieť k vyriešeniu sporu dohodou.

Mediácia môže pomôcť:

– dosiahnuť dohodu založenú na záujmoch účastníkov sporu
– promptne vyriešiť spor, konflikt
– redukovať negatívne emócie
– zabezpečiť diskrétnosť a mlčanlivosť
– zlepšiť pracovnú atmosféru, výkonnosťou a motiváciu nielen priamych účastníkov konfliktu, ale aj ostatných členov tímu

Chcete sa dozvedieť viac?

Chcete sa nás niečo spýtať? Máte viac otázok k naším rozvojovým programom? Potešíme sa, ak nám napíšete.

12 + 8 =