[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

TÍMOVÉ TRÉNINGY

Realizujeme na mieru tímové tréningy, školenia a workshopy so zameraním na zlepšenie tímovej spolupráce. Cieľom je pomáhať tímom v dosahovaní výsledkov a hľadaní spoločného porozumenia a súladu.

Workshop Team Dynamik by Life Up

Kedy je tento
workshop užitočný?

 • keď potrebujete s tímom nastaviť formu spolupráce a pravidlá ich spoločnej „hry“
 • nemáte na poradách priestor na spoločné rozhovory o inom ako o operatíve
 • okrem projektových cieľov nemáte čas hovoriť o vyjasnení nedorozumení, domnienok a otáznikov
 • potrebujete počuť názory jednotlivých členov tímu na formu spolupráce, atmosféru, na postoje k zmenám, k obsahu projektov a riešenia k vybraným témam

Postup,
ako to robíme?

1. Analýza vybraných oblastí na diskusiu prostredníctvom on-line dotazníka TEAM DYNAMIK
2. Sumár názorov za tím – predstavenie výsledkov
3. Práca s výsledkami cez riadenú, facilitovanú diskusiu a vybrané koučovacie otázky pre tím (členovia si volia otázky dobrovoľne na základe koučovacej pomôcky TEAM Cards a hľadajú spoločne odpovede)
4. Dohoda o konkrétnych krokoch a vo vybraných oblastiach – nastavenie tímovej spolupráce

Čo facilitovaným
workshopom docielime?

 • členovia tímu sa po cielene riadenej diskusii budú viac akceptovať a chápať
 • nájdu spoločné riešenia vo vybraných témach
 • nastavia si nové pravidlá spoločného fungovania a vyriešia dlho nediskutované témy
 • vypočujú sa, podporia sa, budú mať viac priestoru na lepšie spoznanie sa

 

Team Coaching

Kedy je tento
  program užitočný?

 • keď uvažujete o tom, že prácu s tímom prenecháte tímo­vému koučovi, ktorý prevedie tím profesionálnym spô­sobom smerom k definovaniu cieľov alebo hľadaniu riešení vytvorených celým tímom
 • potrebujete vyriešiť konkrétny cieľ (ktorý už je zadefinovaný) a koučing sa vám zdá ako vhodná forma
 • koučing poznáte alebo sa s ním chcete zoznámiť ako s nástrojom na tímovej úrovni a inšpirovať sa
 • chcete, aby ľudia prešli koučovacím procesom a aby sa tak viac stotožnili s čímkoľvek, čo sa im deje

Postup,
ako to robíme?

1. Nastavenie pravidiel a spoločná dohoda o fungovaní
2. Zadefinovanie cieľa koučingu
3. Realizácia celého tímového koučovacieho procesu prostredníctvom vybraných techník
4. Zadefinovanie riešení, ku ktorým sa tím dostal
5. Dohoda o následných krokoch a určenie úloh a rolí po tímovom koučingu
6. Spoločný tímový feedback na proces
7. Využitie tímového koučovacieho procesu v tíme
– porady, projekty, hľadanie cieľov alebo riešení

Čo tímovým
koučingom docielime?

 • členovia tímu sa v rámci tímového koučingu zažijú v inej ako bežnej úrovni spoločného fungovania a diskusie
 • všetci budú súčasťou tvorby alebo stotožňovania sa s tímovými cieľmi alebo riešeniami
 • zvýši sa motivácia členov tímu s čímkoľvek, čo vytvorili alebo na čom spolupracovali

Team Facing Change 

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď potrebujete s tímom zvládnuť zmenu, ktorá sa pripravuje alebo ju už ľudia absolvujú
 • potrebujete sa dozvedieť, kde sa tím nachádza a ako o zmene uvažuje
 • nemáte bežne priestor na absolvovanie rozhovorov o prijatí, zvládnutí alebo aj neprijatí zmeny členmi tímu
 • chcete, aby ľudia zmenili postoje k zmene z negatívneho alebo neutrálneho pohľadu na pozitívny
 • chcete, aby ľudia rešpektovali, že je prirodzené, ak nesú zmeny so sebou aj náročné okamihy – je to priestor pre progres a osobný rozvoj

Postup,
ako to robíme?

1. Analýza vybraných oblastí na diskusiu prostredníctvom on-line dotazníka TEAM DYNAMIK
2. Sumár názorov za tím – predstavenie výsledkov
3. Práca s výsledkami cez riadenú, facilitovanú diskusiu a vybrané koučovacie otázky pre tím (členovia si volia otázky dobrovoľne na základe koučovacej pomôcky TEAM Cards a hľadajú spoločne odpovede)
4. Dohoda o konkrétnych krokoch a vo vybraných oblastiach – nastavenie tímovej spolupráce

Čo facilitovaným
workshopom docielime?

 • členovia tímu sa po cielene riadenej diskusii budú viac akceptovať a chápať
 • nájdu spoločné riešenia vo vybraných témach
 • nastavia si nové pravidlá spoločného fungovania a vyriešia dlho nediskutované témy
 • vypočujú sa, podporia sa, budú mať viac priestoru na lepšie spoznanie sa

 

Team Lumina

Kedy je tento
  program užitočný?

 • keď potrebujete identifikovať konkrétne osobnostné kvality jednotlivých členov tímu
 • potrebujete podporiť ich vzájomné zdieľanie týchto kvalít
 • chcete podporiť využívanie pozitívne sa prejavujúcich
  osobnostných kvalít členov tímu a zapracovať na rozvojových kvalitách
 • je potrebné zvýšiť mieru rešpektu a tolerancie voči inakosti medzi jednotlivými členmi tímu

Postup,
ako to robíme?

1. Zadefinovanie cieľov tímového programu
2. Účastníci absolvujú vyplnenie on-line dotazníka Lumina – svetovo uznaného, rozvojového, potenciálového nástroja
3. Interpretácia pozitívne a rozvojovo sa prejavujúcich osobnostných kvalít v tíme
– Čím ako tím najviac disponujeme?
– Čo nám v zastúpení kvalít u ľudí chýba?
– Čím to môžeme nahradiť?
– Ktoré osobnostné kvality v tíme využívame?
– Ktoré osobnostné kvality potrebujeme rozvíjať? atď.
4. Upravený program s cvičeniami a modelovými situáciami na základe výsledkov tímových kvalít – využívanie nástroja TEAM Lumina

Čo rozvojovým
programom docielime?

 • členovia tímu pochopia silu kvalít, ktorými tím disponuje
 • uvidia osobnostné preferencie svojich kolegov, charakteristiky, pozitíva a možné otáznik
 • posilnia vzájomný rešpekt a toleranciu voči inakosti kolegov
 • pochopia prínos plynúci z rôznorodosti a bohatosti osobností členov tímu
 • budú vedieť lepšie a efektívnejšie využívať tímové kvality

Teambuilding

Kedy je tento
program užitočný?

 • keď potrebujete nechať tím prežiť spoločný zážitok na úrovni hry a zábavy
 • vnímate potrebu tímu mať spoločný čas na osobnejšie rozhovory a na zdieľanie radosti a humoru
 • chcete, aby bol zážitok aj formou odmeny
 • chcete nechať prežiť ľudí spoločný čas bez nároku na riešenie pracovných povinností

Ako
postupujeme?

1. Analýza možností a potreby zážitku pre cieľovú
skupinu – rešpektujeme vek, charakter nastavenia na fyzické alebo nefyzické aktivity, preferenciu skupiny, možnosti a očakávania zadávateľa
2. Na základe charakteristiky cieľovej skupiny a skúsenosti s podobnými programami navrhujeme formu zážitku
3. Posielame návrh teambuildingového programu
4. Upravujeme metodiku, formu a rozsah podľa upresnení zadávateľa a očakávaní účastníkov
5. Rešpektujeme požiadavku na externé alebo interné prostredie a prispôsobujeme tomu priebeh

Čo zážitkovým
programom docielime?

 •  členovia tímu sa spoločne zabavia
 • budú zdieľať aj iné ako len pracovné informácie
 • viac sa spoznajú a budú sa aj na základe pozitívneho zážitku viac rešpektovať
 • spolu sa zasmejú a pri pozitívnej emócii eliminujú možné a zároveň často zbytočné napätia
 • strávia spoločný cenný čas mimo bežnej operatívy

 

Ďalšie tímové programy, ktoré sme úspešne realizovali alebo máme v portfóliu a vieme ich upraviť na mieru.

 • Riešenie konfliktov v tíme – od mediácie k integrácii
 • Rozdielne generácie v tíme – diverzita v spolupráci
 • Novovzniknutý tím – proces, vzťahy, synergia
 • Multikulturálny tím – výhody a výzvy
 • Projektový tím – spolupráca a formy fungovania
Chcete sa dozvedieť viac?
Chcete sa nás niečo spýtať? Máte viac otázok k naším rozvojovým programom? Potešíme sa, ak nám napíšete.

2 + 14 =