[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

TÍMOVÉ TRÉNINGY

Realizujeme na mieru tímové tréningy, cielene orientované školenia, workshopy v niekoľkých vybraných podobách, ktorých cieľom je pomáhať tímom v ich spolupráci, dosahovaní výsledkov a hľadaní spoločného porozumenia a súladu.

TEAM Dynamik by Life Up

Špecifický tímový rozvojový program, vytvorený praxou a životom v práci s tímami. Tento program je zároveň špecifickým know-how spoločnosti Life Up.

Cieľom programu je prediskutovať v tíme vybrané oblasti, ktoré potrebuje tím vyriešiť. Každý tím si vyberá na základe vlastných potrieb, je sprevádzaný v odporúčanej metodike, ktorá kryje potreby vývoja tímov. Témy a s nimi spojené otázky si tím podľa priorít definuje sám na základe rovnako prejaveného názoru každého člena tímu. Tréner programu facilituje proces a pomáha tímu smerovať vybrané otázky k vhodným riešeniam. Oblasti, otázky, metodika a ciele daného tímového programu je vždy rovnaká, avšak výsledky a odpovede každého tímu sú v prioritách vždy jedinečné!

Teambuilding

Tímový, zážitkový program zameraný na posilnenie tímovej spolupráce, lepšieho poznania členov tímu vzájomne medzi sebou a zábavu zároveň.

Aktivity, bohatý program s rešpektovaním metód zážitkového učenia má veľa výhod, ale aj úskalí. Veríme, že kvalitný teambuilding nie je len o tímových aktivitách.

Zamerať sa na spoluprácu ľudí a zároveň im nechať potrebné situácie prežiť vyžaduje vybrať takú podobu zážitku, ktorá im poskytne analógiu do ich pracovného života.

Každý teambuilding pod taktovkou Life Up, ktorý sme pre klientov v našej doterajšej praxi pripravili obsahoval 5 základných faktorov pre výber tímových aktivít a cieľov.

Team spirit

Cieľom programu Tím spirit je vytvoriť zábavný program, v ktorom si bude môcť tím nielen oddýchnuť, ale sa aj inšpiratívne zabaviť. Spolupracujeme s 2 spoločnosťami, s ktorými sme vytvorili synergiu zážitku v prepojení s naším know – how v oblasti tímových rozvojových programov a spájame zážitok s tímovými diskusiami, ktorých ciele sa stanovia vopred.

Metodiku, formu a ktoré zážitky máme k dispozícii sa dozvedá klient na osobnom stretnutí, kde definujeme potreby a preferencie členov tímu.

Team coaching

Tímový koučingový rozvojový program v réžii Life Up má zámer sprevádzať tím koučovacími technikami za ich cieľom. Tímový koučing má niekoľko možností a variant. Efektívny tímový program s metodikou tímového koučingu nerieši len cieľ, ale aj efektivitu procesu. V tomto smere komunikujeme zadávateľovi a členom tímu niekoľko odporúčaní a krokov, z ktorých si spolu vyberajú pre tím najvhodnejšiu cestu.

Ambíciou tímového koučingového programu Life Up je nielen pomôcť odhaliť tímu ich možnosti a potenciál pomocou sprievodu tímového kouča, prípadne nastaviť alebo dosiahnuť tímové ciele. Zároveň je naším zámerom inšpirovať tím v tom, aby odporúčané koučovacie techniky používali aj následne nezávisle na externom sprevádzaní. To, či si znova vyberú sprievod kouča a s akým cieľom je už na posúdení všetkých členov tímu.

Na konci tímového koučingu poskytujeme tímu podporný nástroj ako pomôcku do iných tímových procesov.

Team Lumina

Tímový rozvojový diagnostický program pracujúci s výsledkami rozvojového potenciálového nástroja LUMINA TEAM zabezpečuje vysokú mieru vzájomného poznania sa jednotlivých členov tímu.

TEAM Lumina program poskytuje členom tímu pochopenie a rešpektovanie jedinečnosti každého člena tímu s cieľom chápať vzájomné prejavy správania.

Tento tímový rozvojový program pracuje s výsledkami rozvojového nástroja Lumina Team. Má za cieľ poskytnúť členom tímu prehľad v preferenčne používaných kvalitách, zároveň však tiež v rozvojových kvalitách v tíme. V rámci programu sa veľa pracuje s pripravenými situáciami a analógiami z reálneho života členov tímu, ktoré sa formulujú a definujú vopred.

Lumina TEAM je výborným štartérom pre následné nadstavbové tímové programy, pretože s výsledkami Luminy TEAM sa dá pracovať v rôzne vzniknutých podmienkach, v ktorých sa tím behom svojho vývoja vyskytuje.

Team workshop

Tímový workshop je najčastejší pracovný, cielený program so zameraním na facilitovanie zadania pre tím.

Obsahuje metodiku a štruktúru „na mieru“ so zámerom dosiahnuť na konci workshopu cieľ zadania. Je to najčastejšia podoba cielenej práce s tímom, ktorá v sebe zahŕňa niekoľko známych facilitačných techník. Facilitátor tímového workshopu riadi proces s presne vymedzeným časom a formou a výsledkom bývajú najčastejšie odpovede a akčné kroky pre cielene vybrané zadania.

Nezávisle na počte ľudí a priestore máme pod taktovkou Life Up niekoľko odporúčaných foriem facilitácií, ktoré nám v doterajšej praxi pomohli úspešne sprevádzať tímy za ich cieľmi.

Chcete sa dozvedieť viac?
Chcete sa nás niečo spýtať? Máte viac otázok k naším rozvojovým programom? Potešíme sa, ak nám napíšete.

1 + 2 =