[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
TÍMOVÉ TRÉNINGY

Team workshop

Tímový workshop je najčastejší pracovný, cielený program so zameraním na facilitovanie zadania pre tím.

Obsahuje metodiku a štruktúru „na mieru“ so zámerom dosiahnuť na konci workshopu cieľ zadania. Je to najčastejšia podoba cielenej práce s tímom, ktorá v sebe zahŕňa niekoľko známych facilitačných techník. Facilitátor tímového workshopu riadi proces s presne vymedzeným časom a formou a výsledkom bývajú najčastejšie odpovede a akčné kroky pre cielene vybrané zadania.

Nezávisle na počte ľudí a priestore máme pod taktovkou Life Up niekoľko odporúčaných foriem facilitácií, ktoré nám v doterajšej praxi pomohli úspešne sprevádzať tímy za ich cieľmi.

Chcete sa dozvedieť viac, spýtajte sa na lifeup@life-up.sk