[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
TÍMOVÉ TRÉNINGY

Team Lumina

Tímový rozvojový diagnostický program pracujúci s výsledkami rozvojového potenciálového nástroja LUMINA TEAM zabezpečuje vysokú mieru vzájomného poznania sa jednotlivých členov tímu.

TEAM Lumina program poskytuje členom tímu pochopenie a rešpektovanie jedinečnosti každého člena tímu s cieľom chápať vzájomné prejavy správania.

Tento tímový rozvojový program pracuje s výsledkami rozvojového nástroja Lumina Team. Má za cieľ poskytnúť členom tímu prehľad v preferenčne používaných kvalitách, zároveň však tiež v rozvojových kvalitách v tíme. V rámci programu sa veľa pracuje s pripravenými situáciami a analógiami z reálneho života členov tímu, ktoré sa formulujú a definujú vopred.

Lumina TEAM je výborným štartérom pre následné nadstavbové tímové programy, pretože s výsledkami Luminy TEAM sa dá pracovať v rôzne vzniknutých podmienkach, v ktorých sa tím behom svojho vývoja vyskytuje.

Chcete sa dozvedieť viac, spýtajte sa na lifeup@life-up.sk