[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
TÍMOVÉ TRÉNINGY

Team dynamik Life Up

Špecifický tímový rozvojový program, vytvorený praxou a životom v práci s tímami. Tento program je zároveň špecifickým know-how spoločnosti Life Up.

Cieľom programu je prediskutovať v tíme vybrané oblasti, ktoré potrebuje tím vyriešiť. Každý tím si vyberá na základe vlastných potrieb, je sprevádzaný v odporúčanej metodike, ktorá kryje potreby vývoja tímov. Témy a s nimi spojené otázky si tím podľa priorít definuje sám na základe rovnako prejaveného názoru každého člena tímu. Tréner programu facilituje proces a pomáha tímu smerovať vybrané otázky k vhodným riešeniam. Oblasti, otázky, metodika a ciele daného tímového programu je vždy rovnaká, avšak výsledky a odpovede každého tímu sú v prioritách vždy jedinečné!

Chcete sa dozvedieť viac, spýtajte sa na lifeup@life-up.sk