[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
TÍMOVÉ TRÉNINGY

Team coaching

Tímový koučingový rozvojový program v réžii Life Up má zámer sprevádzať tím koučovacími technikami za ich cieľom. Tímový koučing má niekoľko možností a variant. Efektívny tímový program s metodikou tímového koučingu nerieši len cieľ, ale aj efektivitu procesu. V tomto smere komunikujeme zadávateľovi a členom tímu niekoľko odporúčaní a krokov, z ktorých si spolu vyberajú pre tím najvhodnejšiu cestu.

Ambíciou tímového koučingového programu Life Up je nielen pomôcť odhaliť tímu ich možnosti a potenciál pomocou sprievodu tímového kouča, prípadne nastaviť alebo dosiahnuť tímové ciele. Zároveň je naším zámerom inšpirovať tím v tom, aby odporúčané koučovacie techniky používali aj následne nezávisle na externom sprevádzaní. To, či si znova vyberú sprievod kouča a s akým cieľom je už na posúdení všetkých členov tímu.

Na konci tímového koučingu poskytujeme tímu podporný nástroj ako pomôcku do iných tímových procesov.

Chcete sa dozvedieť viac, spýtajte sa na lifeup@life-up.sk