[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Registráciou vyjadrujem súhlas aby spoločnosť Life Up s.r.o., so sídlom Kalinkovo 441, 900 43 Kalinkovo, IČO: 35867868 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári po dobu 5 rokov a to na účel spracovania rezervácie prenájmu priestorov a za účelom zasielania cielených marketingových ponúk a produktov spoločnosti.

Poskytnutie vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a podmienkou pre rezerváciu školiacich priestorov. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, avšak odvolanie tohto súhlasu má za následok zrušenie rezervácie.

Vaše osobné údaje budú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva: (I) požadovať prístup k osobným údajom, (II) na opravu osobných údajov, (III) na vymazanie osobných údajov, (IV) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (V) namietať proti spracovávaniu osobných údajov, (VI) na prenosnosť osobných údajov, (VII) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní Vašich osobných údajov je rado@life-up.sk.