[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

Čo potrebujeme pri návrate zvládnuť?

Každému “Corona time” dal niečo iné. Čo to dalo Vám, Vášmu tímu, Vašej spoločnosti viete najlepšie posúdiť vy sami.

My pre Vás máme niekoľko inšpirácií – otázok a štartérov o novom normále ako podporu do oblastí, ktoré treba v najbližších dňoch vyriešiť. 

Posledné 2 mesiace sa mnohým možno javil ako zvláštny čas riešenia náporu práce a povinností, lebo inak sa nedalo. Možno ste boli “v prvej línii” a ste už veľmi unavení a možno nie. Niekomu sa tento čas mohol javiť ako čas na vyriešenie odkladaných tém a povinností, mnohým ako zvláštny čas vyčkávania, niektorým ako obdobie zavedenia efektivity práce na homeoffice a niektorým, ako čas, kedy sa treba naučiť niečo nové alebo nadýchnuť, zamyslieť a pouvažovať, čo a ako ďalej? Čo inak? Čo lepšie? A prečo práve takto a nie iným spôsobom?

Ideme sa vrátiť späť do normálu, ale s tým prichádza aj veľa otázok, čo je alebo bude nový normál?

Pri koučingoch, rozhovoroch a online moduloch vzdelávania sme odpozorovali nové otázky a oblasti, s ktorými sa ľudia teraz pasujú. Tu je niekoľko z nich a pomocné otázky k tomu, ako podpora pre Vás – nie je podstatné, na ktorej úrovni pracujete… 🙂

Ošetrenie obáv ľudí

 • S akým nastavením a ochotou sa ľudia budú chcieť vrátiť fyzicky späť do kancelárií, do tímov, do firmy?
 • Čo je v rukách firmy? Ako vie firma vytvoriť pre svojich zamestnancov bezpečné a podporné fyzické prostredie, kde sa ľudia nebudú obávať ďalšej vlny šírenia nákazy?
 • Čo zabezpečiť vieme, čo už nevieme? Čo záleží od ľudí samotných?
 • Ako podporiť správne hygienické návyky u ľudí, keď budú fungovať vo fyzickom prostredí spoločne?
 • Ako sa dohodneme na spoločnej, možnej verzii bezpečného fungovania, ktorá bude prijateľná pre obe strany? Pre zamestnanca, aj pre zamestnávateľa?

Podpora motivácie

 • Ktoré hlavné motívy môžu mať ľudia, prečo sa vrátiť späť do normálu? Do kancelárií, do fyzického výkonu práce..?
 • Ako to celé komunikovať inak? Ak to ľuďom nechceme len prikázať?
 • Čo najviac “nové” aj zo strany zamestnávateľa ich má pritiahnuť späť?
 • Ako to môže vedenie spoločnosti, HR / personálne oddelenia komunikovať?
 • Ako môže vedenie spoločnosti, HR/ personálne oddelenia vytvoriť podmienky, v ktorých ľudia uvidia viac výhod práce spoločne v tímoch, ako na homeofficoch?
 • Prečo sa ľuďom nechce vrátiť do normálu? – Ako a či z role vedenia spoločnosti vieme ošetriť negatívne “brzdy” motivácie?
 • Prečo sa ľuďom chce vrátiť do normálu? – Ako podporiť a pozitívne využiť “štartéry” motivácie?

Čo to je nový “normál?”

 • Čo je/ bude pre nich “nový” normál?
 • Ako budeme poučení v novom normále fungovať?
 • Čo nové sa nám v danom spôsobe fungovania ukázalo, čo sme doteraz nevideli, nežili, nemali možnosť si uvedomiť?
 • Do akej miery je vrátenie sa potrebné pre všetkých?
 • Do akej miery vieme využívať “homeoffice” štýl práce aj naďalej? Kde áno, kde nie?
 • Čo sa nám ukázalo počas “Koróna času” ako efektívne?
 • Potrebujeme všetko organizovať tak, ako doteraz? Ak nie, ako inak?

Inšpirácie z práce na home officoch

 • Čo nové sme / náš tím/ týmto poznaním získali?
 • Ako úspešne sme zabezpečili chod a efektivitu na home officoch?
 • Podarilo sa nám to u všetkých ľudí? Ak áno, u ktorých a prečo? Ak nie, u ktorých a prečo?
 • Ako sme prejavovali dôveru u ľudí, že aj na home officoch efektívne pracujú?
 • Ako ľudia zvládli zladiť pracovné a súkromné návyky v domácom prostredí?
 • Do akej miery sa objavil fenomén prokrastinácie a či vôbec?

Poznanie plynúce z “Corona time”?

 • Čo je pre ľudí skutočne dôležité?
 • Ktoré prejavy správania alebo charakterové črty sa nám v kríze u ľudí ukázali?
 • Ako sme sa na seba vedeli vzájomne spoľahnúť?
 • Ako sa vieme v časoch krízy podporiť?
 • Čo sa nám podarilo za toto obdobie, na čo sme nemali motiváciu, čas, zdroje?
 • Ktorí ľudia chcú ísť s nami ďalej a prečo? A ktorí nechcú a prečo?
 • Ako sa na tento čas budeme pozerať po roku? …dvoch rokoch? …s určitým odstupom?

Akákoľvek ďalšia otázka, ktorá Vám príde užitočná alebo téma, ktorú potrebujete s ľuďmi vyriešiť je vo Vašich rukách a vo Vašich rozhodnutiach. My veríme, že budete aj tento čas hodnotiť s odstupom ako užitočný, nech to vyzeralo akokoľvek dramaticky…

A tu je niekoľko pozorovaní z firemných prostredí…

Aj keď to vyzeralo na začiatku otázne alebo zmätočne, mnoho ľudí a firiem si uvedomilo, že to, čo nešlo zaviesť dlhé mesiace, možno roky… sa podarilo zorganizovať behom 2 týždňov. Viaceré procesy, o ktorých sa ťažšie diskutovalo na dlhých mítingoch sa stali realitou. Riešenia bolo nutné zaviesť behom krátkeho času. Nečakane sa v ľuďoch naštartovala kreativita a motivácia aj v oblastiach, o ktorých ani netušili, že sú podstatné. Mnoho ľudí v sebe naštartovalo zdroje, o ktorých ani nevedeli, že nimi disponujú.

Nečakane sa dostavilo poznanie, že nezávisle na pozícii, zdroje sa vo firme na potrebné vybavenie nájdu, keď je to urgentné. Počula som aj poznámku… “Dokonca sa našli zdroje a podarilo sa kúpiť niekoľko notebookov aj pre ľudí, ktorí na ne “hierarchicky” nemali nárok.” Žeby nás tento čas predsa len naučil konečne myslieť partnersky? A menej hierarchicky?

…alebo zaujímavé pozorovanie…

“Ako to, že to tí naši Ajťáci dali?” Nečakane a rýchlo IT oddelenia reagovali a prestali sa všetci vo firmách pýtať, čo len tí naši Ajťáci robia, keď sú takí neflexibilní??? 🙂 Nečakane veľa firiem zistilo, že IT oddelenia flexibilné sú, keď sa im dajú zdroje a dá sa im zelená, všetko ide. Veľmi rýchlo sa vo veľa firmách podarilo nakúpiť potrebné technické zabezpečenia a v nadčasoch kolegovia stihli všetkým potrebným zamestnancom nainštalovať vhodné povolené online komunikačné nástroje.

Na výkon práce a kontrolu činností už netreba merať efektivitu cez čudne znejúce KPIs a ani sa netreba veľa zaoberať tým, kto cez koho má komu čo reportovať…? Reportovali sme si len potrebné a ostatné išlo bokom. Inak si ľudia viac volali, písali a dokonca sa podarilo eliminovať niektoré tímová napätia.

Jednoducho, keď bolo niečo treba rýchlejšie zariadiť alebo zmeniť, podarilo sa nám to. Ako je to možné? A možno to nebolo všade úplne ideálne, ale bolo to určite prínosné, mnohému sme sa naučili, aj keď to bolo sem tam trápenie, zmenilo nám to mnohým uhol pohľadu…

Totiž, keď ide o zdravie, ide o všetko. Keď ide o dôležité, všetko sa dá… a keď nejde o život… ide o… ako to je? No… to už si doplňte sami, každý podľa vlastného uváženia. 🙂

My Vám prajeme, nech sa Vám podarí sa dostať do primeraného, lepšieho “normálu” a to lepšieho pre všetkých!

Tak si to my v tíme Life Up prajeme pre nás, našich blízkych, pre Vás, pre klientov, kolegov na trhu, pre všetkých… hlavne teda nech sme zdraví!

DRŽTE SA!

Tím Life Up