[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
SKUPINOVÉ TRÉNINGY

Selfcoaching

Práca so sebakoučovacími kartami, za pomoci ktorých majú účastníci možnosť zažiť prínos sebakoučovania – hľadania vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré riešia. Zároveň je tiež cieľom získať zručnosť v používaní koučovacieho prístupu v manažérskej praxi a štartovať tendenciu pracovať na vlastnom sebarozvoji v témach a smere, ktoré si človek sám určí.

Obsah rozvojového programu:

– Prínos sebakoučovacieho prístupu
– Porovnanie koučing a sebakoučing, pravidlá a ciele
– Vysvetlenie a práca s kartami Koučing bez kouča pre manažérov alebo Koučing bez kouča na každý deň
– Koordinovaný sebarozvoj pomocou kariet
– Otázky a odpovede a diskusia

Mentoring program pre firmy

Mentoring program pre firmy dáva príležitosť HR oddeleniam a vedeniu postaviť Mentoring projekt ako prirodzenú súčasť prípravy následníkov lídrov vo firmách. Na základe skúseností a niekoľko úspešne prebehnutých projektov zavádzania mentoringu do firiem vieme nastaviť kroky projektu, z ktorého si zadávateľ vyberá a pomôcť zaškoliť jednotlivých účastníkov projektu. Zároveň vieme dodať jednotlivé zaškolenia pre potrebné role v projekte mentoringu.

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– mentoring a jeho jednotlivé kroky, odporúčania na eliminovanie úskalí
– projekt mentoringu ako prirodzený vnútorný „UP proces“ budúcich lídrov
– mentoring pre mentorov
– mentoring pre mentorovaných
– čo príde po… mentoringu? a iné

Zvládanie záťažových situácií

Niektoré pracovné situácie sú náročnejšie ako iné a môžeme ich prežívať ako záťažové alebo stresujúce. V tomto programe sa venujeme identifikácii emočne náročných situácií a osvojovaniu si techník zvládania záťaže. Venujeme pozornosť reakciám na situácie a prevencii dlhodobému prežívaniu záťaže, ktorá môže mať neblahé následky pre našu každodennú pohodu.

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– aké sú najčastejšie stresory a naše reakcie na ne
– sebapoznanie ako základ prevencie stresu a záťaže
– čo keď je interakcia s druhými náročná – posilnenie sociálnych zručností
– ako predísť dlhodobému stresovaniu sa – prevencia vyhorenia
– čo nás dobíja alebo ako zachovať radosť v živote aj v práci

Chcete sa dozvedieť viac?

Chcete sa nás niečo spýtať? Máte viac otázok k naším rozvojovým programom? Potešíme sa, ak nám napíšete.

7 + 14 =