[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

Veľa sa popísalo a povedalo v súvislosti koučingom ako rozvojovým nástrojom samotným. Dokonca sa často objavuje pri slove koučing fráza „módna vlna“. Áno, módne vlny existujú aj v rozvojových oblastiach. Vo všetkom. Z môjho pohľadu skôr odrážajú potrebu doby a ľudí v nej. V našej oblasti mi to signalizuje potrebu pozrieť sa pod povrch udalostí a situácií okolo nás riadeným spôsobom a veriť v princíp, že každá otázka má svoju odpoveď. Inšpiratívne nástroje zväčša nenahradia celostný proces koučovacieho rozhovoru, môže však štartovať  potrebu rozvoja aj u ľudí, ktorí neradi o svojich otázkach a hľadaní odpovedí hovoria alebo sa rozhodli si ich riešiť sami pre seba.

Ako vznikol môj podnet sa k tejto téme vyjadriť?

Dostala som viac otázok z rôznych smerov v rôznom podaní prečo vznikli sebakoučovacie karty „Koučing bez kouča“?

Vďaka dlhoročnej skúsenosti v oblasti vzdelávania, rozvoja a zároveň koučovania ľudí na rôznych manažérskych pozíciách sa mi ukázalo, že ľudia koučovaniu ako efektívnemu rozvojovému prístupu neveria dovtedy, pokiaľ ho sami nezažijú – často však nemajú možnosť…

 Prečo teda sebakoučovacie karty „Koučing bez kouča“ vznikli?

Dôvody, ktoré som si uvedomila v spolupráci s rôznymi spoločnosťami, aj individuálnymi klientmi:

  • ľudia nechápu prínos vlastných riešení a zapojeniu sa vďaka vlastnému potenciálu pokiaľ nezažijú, že svoje najlepšie zdroje majú v sebe – len ich treba začať štartovať, rozvíjať a uplatňovať!
  • často sú určené finančné zdroje pre proces koučingu len pre strategické alebo dlhodobo rozvojové pozície – nie všetky manažérske úrovne majú na koučing nárok
  • vo všeobecnosti málo finančných zdrojov na koučovanie ľudí vo firmách – napriek tomu sa ľudia chcú vedome venovať vlastnému rozvoju
  • ľudia si sami najradšej určujú, kedy chcú riešiť svoje témy a oblasti sami a kedy na to už potrebujú niekoho v sprievode s profesionálnym zameraním

 Vďaka práci so sebakoučovacími kartami však majú možnosť ľudia:

  • zažiť prínos sebakoučovania –  hľadania vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré riešia
  • získať zručnosť v používaní koučovacieho prístupu v manažérskej praxi, čo je sprievodným, ale aj prirodzeným javom pri používaní kariet
  • štartovať u seba tendenciu sa samostatne rozhodovať. (Čo je moja potreba rozvoja? –  ktoré  témy alebo smer)

 

Sebakoučovacie karty nemôžu nahradiť skutočný koučovací rozhovor z niekoľkých dôvodov:

  • Človek s iným človekom, ktorého si dobrovoľne vyberie nikdy nie je to isté, ako človek sám.
  • Na rozhovor treba dvoch. V rozhovore vznikajú cenné momenty, kedy nám náš partner svojou prítomnosťou a vhodne zvolenou otázkou môže veľmi pomôcť uchopiť aj pohľady,  ktoré bývajú cenné už tým, že niekedy nastavia zrkadlo, na ktoré sami nestačíme.
  • Každý sám za seba sa však najradšej rozhoduje, či, kedy a s kým chce ten rozhovor viesť.

 

Môj ďalší motív mal celkom pragmatický zámer. Pomôcka, ktorá vznikla ako podpora pri tréningoch pre skupinu ľudí, ktorí vedú iných ľudí alebo s nimi rozvojovo pracujú mala v „pracovnej verzii“ úspech. Tak sme im dali komerčnú podobu, aby sa s k nim dostali aj ľudia, ktorí sa u nás na tréningoch neobjavujú, ale zíde sa im pozrieť sa na svoje manažérske otázky a oblasti s odstupom a v čase, kedy si sami určia!

Tešíme sa prejavenému záujmu a úspechu našej pomôcky, ďakujeme a veľmi si to vážime.

Ľubica Takáčová

www.koucingbezkouca.sk

https://www.youtube.com/watch?v=RVn8m3lxEro