[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

Sebakoučovacie karty – vyše 500 impulzov, ktoré vás nasmerujú k úspechu!

Pamätám si na okamih, keď mi Ľubka s rozžiarenými očami a patričnou štipkou hrdosti podávala sebakoučovacie karty. „Toto je moja srdcovka. Na tomto sme teraz dlhšie pracovali“, povedala. Otvorila som balíček a vybrala karty. Mám rada papier, fotografie a vôňu čerstvej tlače. Tak som z nich nevedela spustiť oči. V mysli sa mi vynorilo veľa otázok. Jednu za druhou som ich vyhŕkla na Ľubku. Tá trpezlivo odpovedala. Po asi piatej otázke som si všimla, že sa mi snaží naznačiť, že nie som sama, koho zaujímajú jej odpovede. A tak som sa rozhodla, že „najčastejšie kladené otázky“ spíšem a o odpovede sa podelím aj Vami, ostatnými. Na otázky odpovedá tá najpovolanejšia osoba, ich autorka – Ľubica Takáčová.

Čo nájdeme v balíčku kariet pre manažérov alebo v balení kariet na každý deň?

„Vyše 500 otázok rozdelených podľa jednotlivých oblastí, ktoré sa mi najčastejšie objavovali počas vedenia koučingových rozhovorov. Jednotlivé oblasti sú vymenované v každom balíčku na jednej, hlavnej karte a predstavujú súhrn sebarozvojových tém s určitou obsahovou nadväznosťou. Témy a k nim pripojené otázky sú definované podľa druhu kariet. Všeobecne môžeme povedať, že prvý druh kariet podporuje zvýšenie profesionality manažéra. Ten druhý vám pomôže zvládnuť každodenné výzvy a naštartovať vašu cestu k osobnému úspechu. Okrem toho v každom balíčku nájdete aj vyše 50 tematicky súvisiacich fotografií a inšpiratívnych výrokov.“

Ako vznikali otázky? Odkiaľ si čerpala inšpiráciu?

„Otázky som zaznamenávala postupne. Veľmi často autenticky po niektorých koučovacích rozhovoroch, kedy som videla, aké hlboké sebauvedomenie u klienta otázka spôsobila. Tiež som ich tvorila podľa toho, ktoré smery jednotlivé oblasti pokrývajú. Napríklad pri riadení času najčastejšie riešime priority, rovnováhu a máme snahu zadefinovať našich vlastných zlodejov času. Čiže som pomenovala smery, ktoré sa vo vybraných oblastiach javia ako najviac otázne a máme potrebu ich prioritne vyriešiť. Vyriešiť znamená nájsť riešenie, pri ktorom nastane v našom živote rovnováha a dostaví sa radosť a všeobecná spokojnosť.„

Ako si vyberala fotografie, ktoré sú umiestnené na zadnej strane každej karty?

„Za výberom fotografií stála jedna nosná myšlienka. Fotografia ako taká zachytáva okamih. A okamihy sú krásne odrazy našich myšlienok a situácií z nášho života. Vyberať fotografie a spájať ich s témami bola taká moja srdcová záležitosť, kedy som nevnímala čas, ani iný rozmer. Mali sme k dispozícii dve databázy. Prvá obsahovala približne 25 000 profesionálnych fotografií úspešného slovenského fotografa Karola Srnca. Druhá bola moja, ktorá tiež obsahuje už úctyhodný počet záberov. Vybrať záber – zachytený okamih k danej téme – bola síce zábava a radosť, ale aj náročný proces. Každý z nás si pod oslovenou témou vynorí iný obraz a my sme sa s manželom snažili dosiahnuť čo najväčšiu zrozumiteľnosť a zároveň zostať kreatívni a inšpiratívni.“

Pre koho sú karty určené?

Sebakoučovacie karty „Koučing bez kouča pre manažérov sú určené ľuďom, ktorí vedú iných ľudí alebo pracujú s inými ľuďmi. A Koučing bez kouča na každý deň sú určené všetkým ľuďom, ktorých témy sebarozvoja a sebakoučingu zaujímajú a chcú pozitívne naštartovať svoj život v rôznych vybraných témach. Oba produkty sú tiež užitočné pre ľudí, ktorí sa koučingom zaoberajú, ktorí sa v tejto téme vzdelávajú alebo sa tejto téme chcú viac venovať. Pomocné profesie akéhokoľvek druhu majú takmer vždy zámer aj vlastného sebarozvoja, takže sú určené aj nám, samotným koučom. My ideme v rozvojových procesoch príkladom. Máme potrebu preskúmavať vlastnú myseľ a postoje. Takže sú karty zaujímavým osobným darčekom pre mojich kolegov a blízkych.“

Kedy je prínos kariet najvýraznejší?

„Proces koučingu, pri ktorom sprevádzam klienta ako kouč, je žiaľ vo väčšine prípadov ohraničený časom a rozpočtom zadávateľa. Po ukončení spolupráce zostáva klient bez sprievodu, odkázaný na seba. A v tomto momente pomôžu sebakoučovacie karty. Ich pomocou je možné zabezpečiť kontinuitu v sebarozvoji a sebakoučingu. V prípade, že im ľudia prídu na chuť, dokážu prežiť a dosiahnuť pozitívne úžitky z toho nástroja i bez prítomnosti kouča. Karty vedia významne pomôcť aj záujemcom o sebarozvoj, ktorí riešia životné dilemy alebo hľadajú odpovede na svoje otázky ale zatiaľ nemali čas, prostriedky alebo odvahu, nájsť si kouča.“

Čo získame prácou s kartami?

„Prácou so sebekoučovacími kartami máte možnosť zastaviť sa a pouvažovať nad tým, čo sa vám v živote deje. Aké situácie zažívate, čo vás hnevá alebo čo vám chýba. Pri hľadaní vlastných odpovedí je pravdepodobnejšie, že nad situáciami a prežitkami rozmýšľate ako nad výzvami, ktoré si vyžadujú riešenie a nie ako nad neriešiteľným problémom. Všetky otázky majú totiž charakter adresne cielených a pozitívne smerovaných impulzov, ktoré vás účinne dovedú k nájdeniu vašich vlastných, pre vás najprijateľnejších riešení.“

Čo nám prinesie pravidelná práca s kartami?

„Podľa môjho názoru prinesie pozitívny a prirodzený návyk a schopnosť mať kontrolu nad svojím životom. Uchopiť ho! Mať ho vo vlastných rukách. Pravidelnosť tiež prináša schopnosť vytvárať si sebadisciplínu. A to jeden z kľúčových predpokladov úspechu!“

Aká je pridaná hodnota kariet?

„Pridanou hodnotou je zachytenie zážitkov a skúseností z mojej niekoľkoročnej koučingovej praxe. Kúzlo a silu jasne smerovaných otázok v koučingu pozná len ten, kto skutočne vyskúša hľadať svoje vlastné odpovede na vybrané otázky. Taktiež platí, že ľudia sa oveľa ľahšie identifikujú s vlastnými zisteniami a vedia ich efektívnejšie implementovať do svojho fungovania a života.“

Čo urobiť so zisteniami, ktoré prinesie práca s kartami?

„Zistenia je ideálne si zapisovať. Dokonca ja svojim klientom odporúčam spätne sa k odpovediam vrátiť a revidovať svoje poznámky. Niekedy stačí len zachytiť kľúčové myšlienky do slov a fráz. Nemusia to byť vety. Zapísanie znamená myšlienku zhmotniť a to je vlastne spôsob, ako zamerať svoju pozornosť a myseľ na postup ako danú výzvu vyriešiť. Pomenované je na polceste vyriešené – je moje krédo! :)“

Ako to funguje v praxi? Podelíš sa s nami o nejaké konkrétne skúsenosti, pri ktorých klienti dospeli k významným zisteniam?

„Za poslednú dobu som zozbierala množstvo krásnych zistení, ktoré sme s našimi klientami prežili a zaznamenali. Jeden z najkrajších bol pre mňa zážitok jednej klientky, ktorá mi napísala: “Teším sa vždy na moje chvíle pri káve, kedy vďaka Tvojim kartám skúmam skryté tajomstvo mojej mysle!”

„Za success story považujem jedno manažérske priznanie, ktoré ma tiež osobne veľmi potešilo. S týmto klientom pracujem už viac ako rok a raz mi povedal, že po zistení odpovedi na svoju otázku zmenil prístup k ľuďom. Doslovne povedal: „Keď som skutočne začal robiť to, na čo som pri odpovedi prišiel (a napísal si to), prestal som s ľuďmi bojovať a začal som viac robiť dohody!” Ďakujem za rozhovor. Jana Podhajská PS: V prípade záujmu si karty môžete zakúpiť na https://www.koucingbezkouca.sk/