[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

Ouestorming je technika brainstormingu tvorená a podporovaná otázkami.

Inými slovami je questorming tiež kreatívna, na tvorenie zameraná technika, ktorej zámerom je hľadanie riešení. Cieľom využitia questormingu je klásť toľko otázok, koľko je možných, so zámerom naštartovať nové a zatiaľ nevyužité riešenie. Pre questorming platia také isté pravidlá ako pre brainstorming – nehodnotiť otázky pri tvorení, netriediť v úvode do žiadnych oblastí, podskupín, neriešiť či je otázka vhodná, nevhodná, správna, nesprávna – nechať tvorenie otázok plynúť. Nové formy otázky a samotné plynutie tvorenia otázok bez hodnotenia dáva príležitosť dopracovať sa ku kvalitnej otázke, ktorá môže byť kľúčová, ale nepríde zväčša ako prvá.

Aplikuje sa v rôznych prostrediach. Silu techniky questorming sme si vyskúšali v tejto dobe v niekoľkých tímoch, keď sme sa zaoberali aktuálnosťou tém a oblastí, ktoré firemné prostredia a tímy riešia. Na otázky sa ľahšie hľadajú odpovede vtedy, keď sú otázky cielene zamerané. Rozvíjanie otázok má potom za následok vytvorenie takej otázky, na ktorú sa ľahšie hľadá konkrétna odpoveď.

 

Príklad questormingu pri novom spôsobe fungovania

 • Čo je pre nás najvhodnejšia podoba nového fungovania prispôsobeného dobe?
 • Ak sa nám podarí zvládnuť prechod z Home office fungovania na fungovanie, ktoré vyhovuje všetkým?
 • Aké sú podmienky toho, aby nové fungovanie ľudia akceptovali?
 • Do akej miery musia byť ľudia súčasťou tvorby modelu, ktorí budú chcieť akceptovať?
 • Do akej miery chceme, aby sme zavedenie nového modelu fungovania skôr predstavili z pozície vedenia?
 • Ako sa nám to môže podariť s ľahkosťou a s pozitívnym nastavením ľudí?
 • Čo musíme urobiť pre to, aby to bol prirodzene zavedený spôsob, nie direktívny?
 • Ako uvidíme, že sa nám darí popri zmenách v obsadení officu zvládnuť všetky projekty a ciele nami zadefinované?
 • Dokedy to chceme vyriešiť?
 • Čo bude najväčším dôkazom toho, že nový spôsob fungovania je zavedený a pre všetkých prijateľný?

 

Príklad questormingu pri zvládnutí zmeny na pozícii pre človeka

 • Ktorú otázku by som si mal položiť vo vzťahu k zmene ako prvú?
 • Čo konkrétne potrebujem v tejto zmene zvládnuť?
 • Akú mám motiváciu pre zmenu?
 • Čo je pre mňa v súčasnosti najväčšou výzvou pri zmene?
 • Ak sa pozerám na zmenu z pohľadu času? Čo nové mi môže zmena priniesť?
 • Ktoré konkrétne zmeny sa už v minulosti podarili?
 • Ktoré konkrétne pozitívne nové prínosy sa v zmene ukázali?
 • Ako viem, že sa mi to teraz môže znova podariť?
 • Čo mi teraz v zmene môže pomôcť?
 • Ak sa mi podarí zmenu úspešne zvládnuť, na čom konkrétne to bude vidieť?
 • V ktorých oblastiach chcem, aby bola zmena najviac v mojom živote viditeľná a prínosná?
 • Čo je teda to najdôležitejšie, čo v tejto zmene musím zvládnuť?
 • Čo budem prežívať, keď budem mať zmenu úspešne zvládnutú?
 • Ako budem/chcem o zmene uvažovať?

 

Každá kvalitná otázka vie naštartovať kvalitnejšiu odpoveď. Dovoľte si niekedy namiesto brainstormingu – questorming. Má kúzelné účinky – či už v tíme, v riadení alebo v sebareflexii.

Nemusíme vedieť na každú otázku hneď odpoveď, ale môžeme sa vždy rozhodnúť opýtať sa! Tie správne odpovede prídu časom alebo naštartujete v ľuďoch potrebu ich hľadať.

Kvalitne vedený brainstorming býva zárukou hľadania kvalitných riešení.

Questorming ako tímová podoba formulovania cielených otázok (čiže presnejších zadaní) môže byť motiváciou tieto riešenia hľadať. Skvelou pomôckou pri questormingu môžu byť aj naše rozvojové koučovacie nástroje pre jednotlivcov a tímy.  

Prajeme Vám, nech sa Vám darí hľadať správne odpovede na správne otázky. 

V mene tímu Life Up,

Ľubica Takáčová