[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

Kto som? Ako žijem? Čo je to dobrý život? Hollywood a lekcie z klasickej filozofie.

Filozofická prax je celosvetovo rastúce hnutie. Praktický filozof je človek, ktorý v hlbokých rozhovoroch sprevádza ľudí najdôležitejšími otázkami ich života. Napriek tomu, že sa nám filozofia môže zdať odtrhnutá od našej každodennej reality, v skutočnosti nájdeme reflexiu základných filozofických otázok napríklad aj v hollywoodskych filmoch. A od niektorých by sme to naozaj nečakali…

Našiel si v živote radosť?

Vo filme The Bucket List s Jackom Nicholsonom a Morganom Freemanom nájdeme scénu, kde si dvaja muži na konci života pred panorámou egyptských pyramíd kladú dve najdôležitejšie otázky podľa filozofie starých Egypťanov: Našiel si v živote radosť? A priniesol tvoj život radosť do životov druhých? Muž, ktorého hrá Jack Nicholson, sa snaží ťažkej odpovedi vyhnúť s argumentom, že „to sa treba opýtať tých druhých“. Jeho priateľ mu ale dôrazne odpovie: „Ja sa pýtam teba!“

Vy ste filozof? A čo vlastne celý deň robíte?

Manfred Rühl  je praktický filozof, spolutvorca a prednášajúci univerzitného postgraduálneho predmetu o filozofickej praxi a kouč s dlhoročnou praxou a s certifikáciou od ICF. Vo svojom koučovacom prístupe spája múdrosť západnej filozofie s technikami systemického koučingu.

18.6. viedol online webinár o trende „filozofickej praxe“ ako novom spôsobe sprevádzania, ktoré je spojením profesionálnej reflexie a hĺbkového rozhovoru. Jeho víziou je ustanoviť filozofickú prax ako „tretí pilier“ osobnostného rozvoja, popri terapii a koučingu. Filozofická prax je podľa neho určená ľuďom, ktorí neriešia nijaký konkrétny problém, nestoja pred dilemou, ani nemajú nejaký špecifický cieľ, chcú však reflektovať o svojom živote, hodnotách a osobnej filozofii, tak, ako to podľa Rühla bolo bežné v časoch antiky.

Vo svojom prístupe prináša pohľad a posun od klasických, rozvojových prístupov zameraných na individualistický pohľad – posun z roviny „JA“ skôr do roviny „ČLOVEK“ ako súčasť systému. Prináša a prepája odkazy filozofov ako Wittgenstein, Foucault a Achenbach s novým poňatím človeka ako ústrednej postavy rozvojových disciplín. Zároveň tak dáva do popredia pohľad významu intelektu a emócií človeka vo vzťahu k rozhodnutiam, či vplyvu na prostredie.

 

„Can we get serious now?“

15.1.2009 muselo lietadlo US Airways so 155 ľuďmi na palube po výpadku obidvoch motorov núdzovo pristáť na rieke Hudson River. Riskantné rozhodnutie o núdzovom pristátí urobil kapitán Chesley B. Sullenberger („Sully“). Vo filme o tejto udalosti sledujeme súdne pojednávanie, pri ktorom počítačové simulácie ukazujú, že Sully mal aj lepšie možnosti a že jeho rozhodnutie bolo vlastne chybné.  „Can we get serious now?“, to je Sullyho legendárna odpoveď na tieto simulácie. Tie totiž úplne zanedbávajú ľudský faktor a s ním aj skutočnosť, že človek musí robiť rozhodnutia len na základe informácií, ktoré má v danej chvíli k dispozícii. Život nie je simulácia, človek nie je stroj a my všetci musíme stále znova robiť rozhodnutia, ktoré môžu mať obrovské dôsledky.

Manfred Rühl uviedol webinár práve citátom „Can we get serious now?“ Filozofická prax môže podľa neho ľuďom pomôcť, aby robili v rozhodujúcich situáciách lepšie rozhodnutia. Praktická filozofia je totiž najúčinnejšia práve v situáciách, ktoré sú naozaj vážne.

Kde sú rozhodnutia, ktoré ma formovali? 

Filozof Sören Kirkegaard sa venoval otázke, ktoré rozhodnutia človeka skutočne formujú. Podľa neho charakter človeka nie je niečo, čo urobí raz, ale to, čo „myslí vážne“, teda to, čo sa rozhodne robiť opakovane. Zdanlivo ľahký romantický film The Groundhog Day s Billom Murrayom je až prekvapivo filozofický a dáva odpovede cez príbeh reportéra, ktorý sa dostal do časovej slučky a každé ráno sa znova zobudí do toho istého dňa, až kým ho po mnohých opakovaniach neprežije ako najlepšia verzia samého seba. Dotýka sa tak aj filozofických otázok, ktoré kládol Friedrich Nietzsche: „Čo chcem, aby sa v mojom živote opakovalo stále znova, aby som sa stal tým, kým chcem byť? Čo chcem, aby sa v mojom živote opakovalo až do konca môjho života?“

Koučing a praktická filozofia – ako priniesť filozofiu do biznisového prostredia

Podľa Rühla existujú dokonca manažérske filozofické kompetencie, ku ktorým patrí napríklad odolnosť voči krízam alebo schopnosť viesť dialóg, a ktorých rozvoj je užitočný pre rozvoj lídrov a pre celé biznisové prostredie a nielen biznisové. Z biznisového prostredia vieme následne posunúť úroveň týchto otázok do prostredia, v ktorom žijeme s cieľom uvedomovať si vplyv rozhodnutí nielen na firmu a ľudí v ňom, ale aj na spoločnosť a prostredie. Každá firma, aj menšia spoločnosť má totiž vplyv na lokálne prostredie, ale zároveň na životy ľudí, ktoré v tom prostredí pôsobia. Rovnako, čím je spoločnosť väčšia, tým intenzívnejší je dosah vplyvu na prostredie a spoločnosť.

Manfred Rühl vidí perspektívu praktickej filozofie v kladení otázok ako: 

  • Aké som mal dôvody urobiť práve toto rozhodnutie?
  • Čo najviac vplývalo na dôvody mojich rozhodnutí?
  • Ktoré situácie a rozhodnutia robia zo mňa dobrého človeka?
  • Kto som ako človek s rozhodnutiami a následným vplyvom na okolité prostredie na základe mojich rozhodnutí?
  • Aké myšlienky boli za tým? Ktoré veci sú pre nás naozaj dôležité?
  • Čo sa deje opakovane? Kde a ako sa robia dôležité rozhodnutia?
  • Čo ako ľudia môžeme rozhodnúť? A čo ako ľudia nemôžeme rozhodnúť?
  • Ako vnímam vlastné rozhrania slobody a záväzku?
  • Čo mi poskytuje slobodu rozhodnutia? Do akej miery mám možnosť slobodne sa rozhodovať?
  • Akú mám zodpovednosť vyplývajúcu zo slobody rozhodnutia?

atď.

 

Doba, v ktorej sa nachádzame nás posúva od individualistického do kontextového spôsobu myslenia. Sme nútení rozmýšľať v širších rámcoch vplyvov na prostredie, v ktorom žijeme.

Máme rozmach sebauvedomovacích, na človeka zameraných rozvojových metód a práve praktická filozofia nám ponúka pohľad do úvahy vplyvu individuality človeka na sociálne prostredie, v ktorom žijeme vrátane celého systému, v ktorom fungujeme.

 

Naším zámerom bolo podeliť sa o inšpirácie, ktoré sme získali na webinári o prepojení praktickej filozofie a koučingu, ale zároveň Vás inšpirovať a možno sa v budúcnosti k tomuto zaujímavému smeru vrátime a  spoločne získame nové podnety do koučovacej praxe.

Zora Inka Groholová, Ľubica Takáčová, Boris Dobiš