[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

O tom, čo sa všetko ľuďom deje v časoch pandemických ste sa dočítali už pravdepodobne dosť.

Negatívnych správ z dlhotrvajúceho, pandemického stavu sa nám nazhromaždilo za posledné mesiace toľko, že to bude určite stačiť na ďalších 20 rokov ako podklad pre dramatické bestsellery a podnety do hollywoodskych štúdií.

Ja však budem veriť, že si nielen súčasné, ale aj budúce generácie z tohto času odnesú omnoho viac, ako sme si teraz schopní priznať. Ako na Slovensku, tak aj vo svete je mnoho ľudí a projektov, ktorí pozitívne scenáre v tejto neľahkej dobe pomáhajú tvoriť. Vždy však závisí od nášho postoja k náročným životným situáciám.

 

Všetko, čo sa nám v životoch deje sa môže vyvíjať vždy 2 spôsobmi:

Buď nám ťažké situácie pomáhajú v posilňovaní našich vnútorných zdrojov alebo nás tie situácie zraňujú a znemožňujú nám prístup k zručnostiam, ktoré v zvládaní nečakaných ťažkostí potrebujeme. Ktorú cestu si vyberiete vy?…neviem.  Avšak viem, že pomáha upriamiť pozornosť aj na to všetko dobré, čo sa okolo nás deje a nehovorí sa o tom tak často, ako o všetkých tých negatívnych javov a štatistikách. Je pochopiteľné, že tí, čo strácajú blízkych a bojujú o zdravie nevnímajú vo svojom utrpení nič pozitívne, ale aj títo ľudia potrebujú podporu, pochopenie a často aj pomoc. A aj preto vzniká celoslovensky, ale aj celosvetovo aj mnoho užitočných projektov, ktoré len nie sú dostatočne zviditeľňované.  Ako niekto múdry už raz dávno povedal – dobro je totiž často potichu a zlo býva príliš hlasné.

Ľudia pracujúci v pomáhajúcich profesiách (ako aj ja ja) si uvedomujú pozitívnu moc podporných nástrojov a preto projekty s týmto zameraním cielene vyhľadávame a rozširujeme ich do povedomia tých, ktorí to potrebujú.

Zozbierala som niekoľko dát zo slovenských, ale aj svetových médií a tiež pozorovaní z môjho okolia a rozvojových programov, na ktorých vo firemných prostrediach pracujeme.

 

Dát mám dosť a aj preto si dovolím tvrdiť, že predsa len nás pandémia aj v mnohom posilňuje!

Po celom svete sa hneď v prvých mesiacoch podarilo rozšíriť a podporiť projekty, ktoré ľuďom denne pomáhajú prekonávať ťažkosti spojené s pandémiou. Všetky podporné platformy pre upevňovanie fyzického, aj psychického zdravia zaznamenávajú svoj „peek“. Na Slovensku je sumár mnohých pomocných aplikácií a aktivít zhrnutých na portáli slovensko.help, kde nájdete užitočné webové stránky na pomoc pri hľadaní informácií k témam ako zdravie, online nákup potravín a ochranných potrieb, komunitnej pomoci, komunikácie a mnohé iné.

V čom nás teda konkrétne táto ťažká doba posilňuje? Skúsme si to zosumarizovať.

 

1. Pandémia nám výraznejšie zamerala pozornosť smerom k upevňovaniu svojho fyzického a psychického zdravia!

 • Mnoho ľudí začalo viac športovať, hýbať sa na čerstvom vzduchu a podporovať u seba ozdravovacie aktivity, na ktoré v minulých rokoch nebolo nejako dostatočne veľa priestoru a času ( dlhodobo zjavné na sociálnych sieťach, ale aj v médiách) – zmena nákupného správania je rovnako viditeľná aj na základe zistení portálu slovakstatistics, ktorí tiež potvrdzujú zmenu nákupného a spotrebiteľského správania od zážitkového po orientovaného na zdravie.
 • Aktivity ako otužovanie sú novou modernou vlnou. Jeden môj klient poznamenal – počas prvej vlny pandémie to bolo kváskovanie, počas druhej vlny pandémie je to otužovanie. Wim Hof metóda v poslednom roku kvôli enormnému záujmu a misii posilňovať fyzické a psychické zdravie ľudí sprístupnili niektoré voľne dostupné online kurzy a sú hojne navštevované.
 • Bicyklovanie – využívanie bicyklov, predaj a výroba nových e-bikov, služieb spojených s týmto športom v poslednom období zažíva doslova renesanciu. V predajniach a na e-shopoch so zameraním na tento šport je známy fakt, že sklady sú takmer vypredané a čaká sa na každý nový kus.
 • Zdravá strava a zdravý spôsob života má zelenú. Všetky e-shopy a portály so zdravou stravou a doplnkami zdravej výživy zaznamenali napriek pandémii nárast. Aspoň jeden príklad za mnohé. Podľa KMPG sa síce len 42% e-shopov podarilo zvýšiť obrat, napriek tomu sú to všetko e-shopy, ktoré sa prispôsobili dobe a oslovili svojich zákazníkov zdravým a aktívnejším spôsobom života.

2. Sme posilnení znalosťou a uvedomovaním si potreby rozvoja digitálnych zručností.

 • Rýchlosť, s akou sa zdigitalizovali mnohé spoločnosti bola závratná. Odcitujem teraz šéfa jedného IT odboru: „To, čo sa vo firmách v roku 2019 plánovalo na ďalšie 3 roky sa mnohým podarilo v 3 mesiacoch behom začiatku roka 2020 – tento scenár by nepredpokladal ani najväčší, žijúci optimista“.
 • Nárast online platforiem zaznamenal absolútny boom. Dôvod je jednoduchý. Nestali sa len komunikačným doplnkom, ale nevyhnutnosťou pre akékoľvek pracovné fungovanie.
 • Menia sa návyky, rovnako potreby ľudí a online nakupovanie už využívajú aj cieľové skupiny ľudí, ktorí ich dlhodobo neriešili. Preto ľudia musia rozvíjať nové návyky súvisiace s digitálnymi zručnosťami. Čo je však zaujímavé, dotýka sa to aj staršej generácie, ktorej v tomto smere napomáhajú ich deti a vnúčence. Fakt, ktorý sa objavuje nielen v reklamách. Shopify, Medium a eCommerce uvádzajú vo svojich prieskumoch nárast využívania technológií za rok 2020 v priemere o 180 % a a to nielen u mladšej generácie. Do roku 2023 predpokladajú ďalší nárast až do 250 % a na základe niektorých prieskumov sa predpokladajú zvýšené užívateľské internetové aktivity naprieč všetkými generáciami.
 • Aj mnoho odporcov sociálnych sietí objavili z dôvodu sociálnej izolácie čaro sociálnych sietí a tiež mnohých komunikačných aplikácií, aby sa dokázali spojiť so svojimi blízkymi a rodinami. Odhaduje sa, že generácia nad 50 začala používať sociálne siete v poslednom roku o 2 hodiny viac ako v roku 2018. (Informácia z prieskumu Sciencedirect)
 • Potreba programovania a startupové prostredia už nenesú so sebou punc exkluzivity, ale nevyhnutnej potreby. Mladí ľudia si uvedomujú nielen silu sociálnych sietí, ale vyvíja sa celá nová generácia programátorov, ktorí prinášajú do digitálneho sveta nové nápady. VR, AI a celý spotrebiteľský svet sa mení. Nárast potreby nových profesií sa enormne zrýchlil a veľa z nich sa dotýka neobmedzených možností digitálneho sveta.

3. Pandémia podporila rozvoj komunitného života a potrebu sociálnych kontaktov viac ako čokoľvek iné v posledných rokoch.

 • Sociálna izolácia pochopiteľne vytvára intenzívnejšiu potrebu kontaktu a komunikácie výrazne viac, ako čokoľvek iné v minulých rokoch. Čo nás už len malo uvedomiť a zastaviť viac neustále sa opakujúci „lockdown“ a strach o zdravie a stratu blízkych a milovaných?
 • Niektorí potvrdzujú, že priatelia a rodiny sú omnoho v intenzívnejšom online kontakte ako v predchádzajúcich rokoch. Čím to je si všetci uvedomujeme. Veľa ľudí túto náročnú dobu nezvláda, preto je akákoľvek forma podporujúceho rozhovoru a komunikácie prínosom.
 • Potreba blízkosti narastá, rovnako ako pocity osamotenia. Obzvlášť v čase obáv, neistôt a rôznych stavov úzkostí. Nárast volaní na linky pomoci rastie. IPčko.sk internetový poradensko – terapeutický portál na pomoc mladým nazvali rok 2020 – rokom výziev, pokory a pomoci.
 • Komunitné projekty zamerané na podporu mentálneho zdravia zažívajú boom, pretože si tak, ako firmy, aj jednotlivci uvedomujú že to, v čom im nevie pomôcť vláda a organizácie… že si vo veľkej miere musia pomôcť sami. Napríklad na Slovensku Liga za duševné zdravie začala nové, veľmi zaujímavé aktivity ako pre neziskový, tak aj biznisový sektor na podporu mentálneho zdravia aj vo firemných prostrediach.

Niekoľko príkladov aj zo sveta, kde je nárast návštevnosti enormný:

 • John Lexmond (Easy Peasy) – platforma, ktorá v dobe pandémie pomohla rodičom ako efektívne a cielene sprevádzať deti pri ich rozvoji a domácom učení.
 • Kristian Fikert (My Mind) – komunitná platforma, v ktorej ľudia môžu nájsť inšpirácie a podporu od odborníkov na podporu mentálneho zdravia. A mnohé iné.
 • Všetky Mindfullness aktivity šíriace sa v online prostredí sú intenzívne navštevované ako anonymne, tak aj pravidelnými užívateľmi.

4. Pandémia podporila potreby osobného rozvoja viac ako čokoľvek iné v predchádzajúcich rokoch.

 • Ľudia začali používať prirodzene a denne niekoľko komunikačných platforiem naraz a s tým súvisí aj vzdelávanie v tomto smere. Online vzdelávanie je skvelým doplnkom zamerania pozornosti na vlastný sebarozvoj. Online komunikačné  a vzdelávacie platformy zaznamenávajú najväčšie investície a rast – odhaduje sa do roku 2025 nárast obratov o cca 200 % – tieto informácie uvádzajú portály ako Udemy, Lynda, Skillshare, Coursera, Udacity, Alison atď.
 • Univerzity ako Oxford, Stanford, Yale, Brunel, ale aj slovenské a české Univerzity vyvinuli a sprístupnili niektoré bezplatné prednášky a programy, ktoré ľuďom pomáhajú v osobnom raste a potrebe vzdelávania. Prevažná väčšina voľne dostupných programov sa zameriava na pomoc ľuďom v sebauvedomení, v práci na životnej spokojnosti, prevencii burn out, riadení samého seba v záťaži a náročných stresových situáciách.

5. Pandémia urýchlila celkovú zmenu v potrebe rozvoja mnohých zručností a nielen kritického myslenia.

 • Pandemická doba odhaľuje v ľuďoch aj poskrývané charakterové črty a tie nie sú vždy len tie želané. V spoločnosti sa objavuje veľa polarizujúcich diskusií a mnoho uvedomelých ľudí vidí nelichotivý stav v našej spoločnosti. Mať nadhľad a rozoznávať súvislosti je nutná podmienka zachovania pokoja. Preto efektívne rozvojové projekty dávajú do pozornosti potrebu sa neustále vzdelávať. Celoživotné vzdelávanie a sebarozvoj na zvládnutie ťažkých situácií nie je trendom, ale nevyhnutnou potrebou doby. Aj keď sa často opakované kritické myslenie stáva tak trocha mainstreamom – je pre náš život nevyhnutné. Nečakané, často komplikované situácie a s nimi spojené rozhodnutia nás stavajú do nových situácií.
 • Vo veľa smeroch sa budú meniť postupne oblasti vzdelávania aj mládeže, ale rovnako aj vzdelávanie dospelých a celkový rozmach nárokov na ľudí bude prechádzať veľkými zmenami. World Economic Forum zverejnilo vo svojej predikcii na rok 2025 niekoľko vybraných zručností, ktoré budú dlhodobo vyžadované. Všetkých 10 zručností je zameraných na riešenie problémov, sebariadenie, spolupráca s ľuďmi, technológie a rozvoj. (konkrétne sú to: analytické myslenie a inovácie, aktívne učenie a učiace sa stratégie, komplexné riešenie problémov, kritické myslenie, kreativita – originalita  a iniciatíva, vedenie a sociálny vplyv, technologické využitie, monitoring a kontrola, technologický design a programovanie, zvládanie záťaže, tolerancia a flexibilita… atď.)

Čo nám to ukazuje?

Náročná celosvetová situácia nás obracia smerom k sebe. Každý rozumne zmýšľajúci človek vie, že pomoc a zdieľanie je síce užitočné, ale najskôr musíme hľadať pomoc na konci svojej ruky. Sebauvedomenie a posilnenie svojich vnútorných zdrojov je cesta!

Dovolím si v závere požičať myšlienku od poetky Mayi Angelou, ktorá veľa vystihuje.

„Nie je možné kontrolovať všetky situácie, ktoré sa okolo Vás dejú, ale môžete sa rozhodnúť nenechať sa nimi zraňovať!“

Ktorú cestu si zvolíte vy?

Ja vám prajem, aby to bola cesta, na ktorej budete kráčať zdraví a posilnený všetkým, čo sa nám v poslednom roku a mesiacoch deje.

Ľubica Takáčová