[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

 

„Neriešme rozdiely – bavme sa!“

Myšlienka vytiahnutá a odcitovaná nahlas medzi kolegami z jednej karty účastníkom na tímovom workshope „TEAM Dynamik“.

Reakcia iného účastníka: „Ľahko povedať, ťažko žiť. Hlavne po voľbách…“

Reakcia ďalšieho účastníka: „…. náš hlavný politológ prehovoril?“

A nálada do pár minút zhustla….

Nasledujúci úryvok z rozhovoru ďalej na základe pravidla – „zo skupín nevynášame“ – citovať nebudem.

Vyššie spomenutá úvodná myšlienka z nášho tímového koučovacieho nástroja TEAM Cards otvorila Pandorinu skrinku v jednom tíme. Nebolo to však prvý krát. Niekoľký krát sa nám za posledné 3 mesiace objavil fakt, že témou tímového napätia je aj rozdielnosť názorov na politiku.

 

Áno, ja viem – politika na školenia nepatrí.

Nepatrí, ale máme ju tam. A nielen tam, ale aj vo firmách, v komunitách, v rodinách.

Žijeme ju.

Všetci.

Či sa nám to páči alebo nie.

Prítomnú, skrytú, niekedy otvorene pomenovanú, niekedy zhmotnenú udalosťami, ktoré sa okolo nás dejú a o ktorých ľudia spolu hovoria. Pri káve, pri víne, na pracovných obedoch, doma pri večeri…

Výsledkom napätí plynúcich z politických diskusií v tímoch býva napríklad zvýšená potreba „home officov“ a sem tam sťahovanie sa z jedného rohu „open spacu“ do druhého alebo pri veľkom šťastí z jednej kancelárie do druhej.

 

Politická situácia je prítomná. Je to aktuálna spoločenská téma.

A tímy a firemné prostredia nie sú opustené ostrovy niekde uprostred Pacifiku.

Ľudia vo firmách sú živé bytosti s emóciami, potrebami, postojmi, ale bohužiaľ aj s mnohými limitujúcimi presvedčeniami.

 

Dôležité by mohlo byť  – aj napriek napätým spoločenským náladám – nedovoliť téme politiky poškodzovať  vzťahy v tímoch natoľko, aby boli ľudia znechutení a ovplyvňovalo to ich celkovú motiváciu. A v neposlednom rade – nezabúdajme, že akýkoľvek náročný konflikt ovplyvní nielen ľudí, ale aj požadované výsledky.

 

Dostať túto tému do primeranej miery rešpektu by mal byť zámer nielen manažérov, ale každého vo firme.

Dovolím si ponúknuť niekoľko inšpirácií, ktoré by mohli byť užitočné v podobných rozhovoroch, akým je ten v úvode môjho blogu.

Niektoré sú ľahko úsmevné, niektoré prudko vážne 🙂

 

1. Kolegov si nevyberášdostal si ich šťastnou náhodou“ pridelených.

Tá šťastná náhoda je, že ste sa obaja zamestnali v tej istej značke a Vaše cesty sa stretli. Evidentne sa máte jeden od druhého niečo naučiť, keď už sa tak stalo. Je možné, že na oslavu svojich narodenín sa pozývať nebudete, ale pozdraviť na chodbe by ste sa mohli. Komunikácia o spoločnom projekte  by Vám mohla  hroziť častejšie, ako by ste  možno chceli. Čiže milovať sa asi nebudete, ale aktívne počúvanie a vnímanie sa dá trénovať vždy. Aj u kolegu z iného politického spektra.

2. Maj v centre pozornosti viac to spoločné, menej to rozdielne.

Čo teda máte s tým / s tou, ktorej na meno neviete prísťJ – spoločné? Máte spoločnú značku, pre ktorú pracujete a firemnú kultúru, v ktorej spolu žijete. Máte spoločných kolegov v iných oddeleniach. Preto stavajte na tom, v čom sa zhodnet Nie na tom, v čom sa názorovo rozchádzate. Toho rozdielneho bude pravdepodobne vždy dosť a bude to aj viac viditeľné.

3. Vedz, že aj na tom druhom brehu je človek.

Rovnaká bytosť s emóciami, potrebami, názormi ako si ty, Len inými. Nie lepšími, nie horšími, inými. Niekedy aj výrazne odlišnými.

Rešpekt sa dá trénovať a začína sa uvedomením, že každý človek sa niekomu a niekde narodil. Mal/a rodičov, ktorí sa snažili pravdepodobne primerane svojim možnostiam vytvoriť podmienky pre život svojho dieťaťa tak, ako v danom okamihu vedeli. Každý máme inú štartovaciu čiaru a sme ovplyvňovaní inými prostrediami, v ktorých žijeme. Zároveň – každý sme viac ako len bytosť so sumárom názorov. S takýmto vnútorným nastavením sa Vám ľahšie bude začínať akákoľvek diskusia.

4.Aktívne a vedome sa počúvať “nemusí vždy znamenať si aj obsahovo porozumieť.

Avšak zvládnuť túto zručnosť potrebujete v každom vzťahu, či pracovnom alebo súkromnom. Niekedy je náročné byť dlhodobo v prítomnosti ľudí, ktorých názorový základ je na míle vzdialený tým Vašim. Myslite na to, že máte iba každý inú frekvenciu, ale vysielate na tom istom vysielači. Možno budete chcieť niektoré rozhovory aj skrátiť, možno budete veľa trénovať trpezlivosť, ale vydržať sa niekedy oplatí. Ako píšem vyššie, táto zručnosť je nevyhnutná, nech budete v interakcii kdekoľvek a s kýmkoľvek. „Edgar Dale’s Cone of Experience“. prieskum pomenúva v jednom zo svojich záverov zistenie, že aktívne počúvanie nemá takú hodnotu prenosu informáciu a vzájomného porozumenia, akú by sme chceli. Len 50 % z toho, čo počujeme vnímame a sme schopní si zapamätať a 25 % z počutého aj prijať. (zdroj Mindtools) Čo nám hovorí táto informácia? Kde sa stratí tá veľká časť z rozhovoru a čo ju nahradí? A to je práve ten priestor, kde sa dostávajú na povrch rôzne presvedčenia a osobné názory každého z nás.

5. Forma je pri napätiach dôležitejšia ako obsah.

To všetci vieme, ale ako hovorí Paul Ekman, „mikrovýrazy  na tvári sa v náročných momentoch nedajú veľmi ovládať.“

Tón hlasu Vás tiež môže sklamať, ak je napätie vyšpičkované. Tu pomáha tréning sebareflexie. Porozmýšľajte niekedy, čo na Vás tá druhá strana vidí, keď s Vami komunikuje? Čo pri Vás zažíva a ako Vás vníma, keď ste v napätí? Je to celkom užitočné cvičenie. Na Majku z Gurunu to asi nedáte ( tí skôr narodení budú pravdepodobne poznať tento detský, slovenský seriál, kde Majka z Gurunu mala nemenný výraz nech sa dialo čokoľvek), ale na lepšiu verziu seba aj v napätiach by ste to mohli dať.

6. Tvorme také prostredie, v akom chceme žiť.

Nálada, ktorú si tvoríte nezmení smerovaním našu politickú situáciu, ani celosvetový mier, ale konštruktívne rozhovory môžu atmosfére, v ktorej žijete výrazne pomôcť. Všetko, čo v tímoch žijete vytvára každý jeden člen tímu. Všetkým, čo každý z nás povie a čo urobí. Atmosféra sa nedeje sama – podmieňujú ju ľudia svojimi správaním a komunikáciou.

A ku koncu, jedno z najpodstatnejších pravidiel!

7. Svoje politické názory máme podmienené tým, kto sme a kde žijeme.

Majme na pamäti, že nie sú správne alebo nesprávne, ale spoločnosti môžu alebo nemusia byť prospešné. Ako voľby dopadli je už výsledok názorov a nálad spoločnosti. Je určite veľa ľudí, ktorí sú nespokojní a veľa takých, ktorí sú spokojní. Čo sa nám výberom preferencií slovenského národa stalo – ukáže čas.

Každý sme v šírení nálad a názorov zodpovedný za to, ako ovplyvňujeme prostredie, v ktorom žijeme. V súčasnej dobe je nevyhnutné zvažovať, čím ovplyvňujeme verejný priestor a ako pomáhame zlepšeniu verejnej atmosféry a čím ju ohrozujeme.

 

Osobný dodatok:

Nebudem tajiť, tiež mi to dáva niekedy zabrať, či už v kruhu rodiny, či v niektorých spoločenských skupinách alebo v kruhu známych.

Našťastie mám k dispozícii mnoho overených nástrojov, ktoré sú pre mňa v potrebných chvíľach nápomocné.

Niekedy zaberajú rýchlejšie, niekedy pomalšie.

Dobrá správa však je, že zaberajú.

Aj tie vyššie uvedené pravidlá patria k pomôckam, ktoré mi slúžia. Vyskúšajte.

Vyššia miera sebauvedomenia, práca s vlastnými presvedčeniami, životnými postojmi, emóciami a potrebami je tá nadstavbová a zložitejšia časť. Ale o tom niekedy na budúce.

 

Majte sa najlepšie ako sa len dá. Aj s tými, ktorí na voľbách krúžkovali trocha inak, ako vy.

Ľubica Takáčová, Life Up