[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

SUMMER DEVELOPMENT CAMP

Na tejto stránke nájdete termíny a podrobné informácie pre všetky online webináre, ktoré sme pre Vás na čas letného sebarozvoja pripravili.

 Zo skúseností z firemných prostredí vieme, že jeseň býva náročná na koncoročné aktivity, preto sme si pre naše otvorené moduly vybrali koniec leta.

 

Tešíme sa na Vás.

Tím Life Up

22.

AUGUST

WELLBEING NIE JE LEN POPULÁRNA TÉMA

 • Charakteristika „mentálne“ zdravého človeka a komponenty duševnej pohody a životnej rovnováhy
 • Základné elementy, ako udržať a podporovať mentálne zdravie
 • Pochopenie príčin stresorov a ich klasifikácia
 • Prevencia ako najlepší spôsob udržania mentálneho zdravia
 • Kedy človek potrebuje profesionálnu pomoc? (od sebapoznania až po podporu ľudí v okolí) – kto a za akých podmienok môže túto tému u kolegov osloviť?
 • Vedomý prístup k udržaniu mentálneho zdravia v zložitých situáciách

Lektor: Ľubica Takáčová

23.

AUGUST

PRÁCA S EMÓCIAMI

 • Sebaporozumenie a emocionálna vyspelosť – význam a odkaz emócií v našom živote podľa prístupu Dana Newbyho,
 • Polyvagálna teória Stephena Porgesa – dôležité zákonitosti nervového systému, ktorých znalosť pomáha účinne pracovať so stresom a silnými emóciami
 • Sebaregulácia – ako efektívne regulovať vlastné emócie, čo máme k dispozícii na upokojenie nervového systému, čo nám môže byť nápomocné v náročných situáciách
 • Katastrofické myslenie vs. učenie sa zdravým návykom myslenia
 • Basic Ph – copingové stratégie zvládania záťaže

Lektor: Zuzana Broskvová

23.

AUGUST

NÁROČNÉ SITUÁCIE V TÍME ZVLÁDNEME

 • Náročná situácia – kedy je ešte zdravá a kedy ohrozujúca?
 • Dynamika v tíme: veľa pohľadov, ktoré pomôžu čítať situácie v tíme a rozumieť jej
 • Riziká a potenciál chaosu v tíme – ako ho využiť?
 • Nástroje a intervencie manažéra (alebo aj člena tímu)
 • Odporúčania na intervencie je dobré poznať, ale i tak musí manažér konať autenticky – ako je to vo Vašom prípade?

Lektor: Karol Herian

24.

AUGUST

BIZNIS MYSLENIE PRE MANAŽÉROV

 • Čo to znamená  „myslieť biznisovo“ v období neustálych zmien?
 • Strategické myslenie lídrov: v čom môže byť dnes odlišné od predchádzajúcich rokov?
 • Spôsoby ako stratégiu dostať z powerpointu a excelu do reálneho života
 • Aké strategické modely viem na to použiť?

Lektor: Igor Lichvár

24.

AUGUST

KRITICKÉ MYSLENIE AKO NEVYHNUTNÁ ZRUČNOSŤ 21. STOROČIA

 • Orientácia v informačnom chaose – práca so zahltenosťou informáciami
 • Kognitívne skreslenia a osobné presvedčenia v kritickom myslení – aj mozog musíme kontrolovať
 • Manažérsky nadhľad a strategické myslenie – rozhodovanie v podmienkach neistoty a zmien, hodnovernosť rozhodnutí
 • Sociálny status, spoločenská populárnosť a osobné preferencie
 • Kritické myslenie v prostredí sociálnych sietí a rozhodnutia vo vzťahu k prostrediu – spoločenská zodpovednosť a vplyv sociálnych sietí na náš pracovný a osobný život

Lektor: Vojtech Jankovič

25.

AUGUST

ANGAŽOVANOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ KOLEGOV V TÍME

 • Kde, kedy a ako sa rodí v človeku zodpovednosť
 • Piliere a predpoklady angažovaného prístupu a konania zamestnanca
 • Čo je a čo nie je v moci manažéra pri rozvoji angažovanosti ľudí
 • Nástroje a intervencie manažéra: komunikácia, tím, stratégia, kultúra

Lektor: Karol Herian

25.

AUGUST

DEMOTIVÁCIA ĽUDÍ A NÁMETY NA JEJ RIEŠENIE PRE LÍDROV

 • Podpora motivácie, výkonnosti a efektivity ľudí vo firemnom prostredí – Model SCARF (David Rock)
 • Individuálna/skupinová práca – posilnenie sociálnych potrieb vo firemnom prostredí
 • Práca s potenciálom a bariérami vo firemnom prostredí – Metóda Inner Game (W. Timothy Gallwey) a Bernard-Harrisova formula
 • Individuálna/skupinová práca – identifikácia a rúcanie bariér vo firemnom prostredí

Lektor: Vojtech Jankovič

26.

AUGUST

RIEŠENIE KOMUNIKAČNE NÁROČNÝCH SITUÁCIÍ

 • Ktoré situácie sú pre nás komunikačne náročné a prečo?
 • Užitočné komunikačné nástroje a postoje, ktoré máme k dispozícií a môžeme ich rozvíjať a posilňovať
 • Konštruktívna spätná väzba – ako ju podať a ako vyjadriť, čo potrebujeme tak, aby sme nezraňovali druhú stranu
 • Rozdielnosť rankov v pracovných situáciách (napr. nadriadený – podriadený), ako ovplyvňujú komunikáciu a ako s nimi môžeme vedomejšie pracovať
 • Reakcia na kritiku – ako konštruktívne zvládnuť kritiku voči nám

Lektor: Zuzana Broskvová

Nenašli ste všetky informácie?

Chcete sa nás niečo spýtať? Máte viac otázok k naším online vzdelávacím programom? Potešíme sa, ak nám napíšete.

11 + 3 =