[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

O NÁS

Sme tím nadšených profesionálov, ktorých poslaním je sprevádzať ľudí v oblasti vzdelávania a rozvoja. Veríme, že neustály osobný rast zlepšuje kvalitu pracovného aj osobného života.

Hodnoty, ktorými sa v našom poslaní riadime: 

Flexibilita – v súčasnej dobe zmien a rýchlo sa meniacich okolností trhu, je naším zámerom vedieť flexibilne reagovať v príprave a realizácii našich programov na súlad cieľov tréningových programov a „DNA“ špecifickosti firemnej kultúry.

Dôvera – naším poslaním je prostredníctvom rozvojových programov podporovať v ľuďoch dôveru vo vlastné zdroje a jedinečný potenciál každého z nás.

Rast – v našich rozvojových programoch vytvárame priestor na podnecovanie vášne pre učenie sa a rast. Veríme, že rozvoj a chuť učiť sa nezávisle na veku alebo prostredí zlepšuje kvalitu pracovného, aj osobného života. Preto „Life Up“!

PREČO PRACOVAŤ S LIFE UP?

 
Vytvárame priestor na uvedomenie si, že Vaša jedinečnosť je zároveň Vaším najlepším zdrojom.

V oblasti manažmentu a práci s tímami pracujeme od roku 1994 a naši tréneri každoročne absolvujú odborné vzdelávania v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, aby sme pre Vás vždy pripravovali novinky adekvátne času a trhu.

Od roku 2014 pracujeme so svetovo uznaným rozvojovým diagnostickým nástrojom Lumina Learning.

V roku 2017 sme založili vlastné občianske združenie „V prúde života“ so zameraním na podporu rozvoja spoločensky znevýhodnených skupín.

účastníkov za 10 rokov v programoch Life Up

krajín, kde sa používajú nástroje Life Up

tréningových dní v priemere ročne

predaných vlastných rozvojových nástrojov

NÁŠ TÍM
Ľubica Takáčová

Ľubica Takáčová

zakladateľka spoločnosti

Zakladateľka spoločnosti Life Up, medzinárodne certifikovaná koučka a mentorka v oblasti vzdelávania a rozvoja potenciálu ľudí.
Radomír Takáč

Radomír Takáč

financie a marketing

Stará sa o marketing, finančné záležitosti a rozvoj nových produktov. Je spolutvorcom doplnkových vzdelávacích nástrojov.
Jana Lednárová

Jana Lednárová

trénerka a koučka

Konzultantka pôsobiaca v oblasti
„Talent Management“, certifikovaná koučka a trénerka.

Zuzana Broskvová

Zuzana Broskvová

trénerka a koučka

Konzultantka v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, medzinárodne certifikovaná koučka, trénerka a psychologička.
Karol Herian

Karol Herian

Tréner a kouč, ktorý pozýva klientov do transformujúcich procesov učenia sa pre vedomú prácu, zdravé a efektívne fungovanie organizácií.

Vojtech Jankovič

Vojtech Jankovič

Projektový manažér a tímlíder, kouč, lektor a konzultant vzdelávania a osobnostného rozvoja, vysokoškolský pedagóg.

Ak sa o nás chcete dozvedieť viac, náš firemný katalóg nájdete tu a firemné video tu

VYBRANÉ REFERENCIE