[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
ŠPECIALIZOVANÉ TRÉNINGY

Mentoring program pre firmy

Mentoring program pre firmy dáva príležitosť HR oddeleniam a vedeniu postaviť Mentoring projekt ako prirodzenú súčasť prípravy následníkov lídrov vo firmách. Na základe skúseností a niekoľko úspešne prebehnutých projektov zavádzania mentoringu do firiem vieme nastaviť kroky projektu, z ktorého si zadávateľ vyberá a pomôcť zaškoliť jednotlivých účastníkov projektu. Zároveň vieme dodať jednotlivé zaškolenia pre potrebné role v projekte mentoringu.

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– mentoring a jeho jednotlivé kroky, odporúčania na eliminovanie úskalí
– projekt mentoringu ako prirodzený vnútorný „UP proces“ budúcich lídrov
– mentoring pre mentorov
– mentoring pre mentorovaných
– čo príde po… mentoringu? a iné

Chcete sa dozvedieť viac, spýtajte sa na lifeup@life-up.sk