[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
ŠPECIALIZOVANÉ TRÉNINGY

Mediácia konfliktov pre personalistov

Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom mediátor napomáha stranám dospieť k vyriešeniu sporu dohodou.

Mediácia môže pomôcť:

– dosiahnuť dohodu založenú na záujmoch účastníkov sporu
– promptne vyriešiť spor, konflikt
– redukovať negatívne emócie
– zabezpečiť diskrétnosť a mlčanlivosť
– zlepšiť pracovnú atmosféru, výkonnosťou a motiváciu nielen priamych účastníkov konfliktu, ale aj ostatných členov tímu

Chcete sa dozvedieť viac, spýtajte sa na lifeup@life-up.sk