[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
MANAŽÉRSKE TRÉNINGY

Realizujeme manažérske vzdelávacie programy, ktorých zámerom je zlepšiť zručnosti ľudí vedúcich tímy a jednotlivcov vo vybraných témach a procesoch. Prispôsobujeme ich potrebám ako jednotlivcov, tak aj spoločnosti, v ktorej človek pôsobí. Hlavný zámer kvalitne nastavených manažérskych rozvojových programov spočíva u našich programov v prepojení s praxou a reálnym životom účastníkov.

Manažér v 21.storočí

Program je zameraný na vnímanie manažérskej role z niekoľkých pohľadov zručností, ktoré manažéri v tejto pozícii používajú. Modul obsahuje prvky reflektujúce potreby doby.

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– ako pracovať na svojej roli lídra – vizionár, stratég a tréning nadhľadu v kontexte cieľov
– vplyv motivácie vo vzťahu k rozdielnym potrebám ľudí a rozdielnym generačným prístupom
– feedback v kontexte uzatvárania dohôd
– efektívna miera vplyvu na postoj, myslenie a konanie ľudí
– ako sa menia potreby spoločností a zručnosti ich lídrov vo vzťahu k zmenám doby – od hierarchických k zodpovedným, vedomým spoločnostiam

Manažér ako mediátor, facilitátor

Program je zameraný na vedenie náročných situácií a rozhovorov, v ktorých potrebuje líder iné ako bežné komunikačné a sociálne zručnosti. Práca s emóciami, nečakanými situáciami, ktoré vyžadujú špeciálny prístup, mediácia konfliktov a facilitovanie neštandardných situácií sú často súčasťou každodennej praxe.

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– emócie v náročných rozhovoroch
– práca so sebauvedomením a so strachom počas náročných rozhovorov
– mediácia a facilitácia – kedy je vhodná, kedy potrebná?
– partnerská rovina rozhovoru nezávisle na zámere
– keď si situácia nevyžaduje ani pokyn, ani riadenie činností, ale človeka

Manažér ako mentor

Program je zameraný na posilnenie mentorských zručností. Program je určený pre lídrov, ktorí sú v niektorej časti svojej pozície aj v roli mentorov. Prípadne je určený pre manažérov, ktorí si rolu mentora potrebujú osvojiť. Táto rola im dáva príležitosť odovzdávať a zdieľať partnerským spôsobom svoje skúsenosti a pohľad na prácu s ľuďmi.

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– projekty mentoringu ako znak vyspelých firemných kultúr
– mentoring ako forma inšpirácie v spolupráci s juniórnymi kolegami
– mentoring ako proces a ako forma vedenia rozhovoru
– techniky a mentorské nástroje ako inšpirácia
– striedanie rolí pri mentoringu a iné

Manažér ako kouč

Program je zameraný na zavedenie a posilnenie koučovacieho prístupu do praxe manažéra, na tréning a posilnenie jeho koučovacích zručností.

Cieľom tohto programu je sprostredkovať manažérom prehľad o možnostiach používania koučingu ako veľmi efektívneho nástroja na prácu s potenciálom ľudí.

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– koučing ako štýl vedenia
– koučing ako nástroj pre prácu s potenciálom človeka
– koučovacie techniky, ich inšpiratívne možnosti a škála využitia týchto techník v praxi
– rozvojové koučovacie techniky pre prácu s tímom
– kedy je koučing užitočný a kedy možno nie? A iné…

Manažér ako člen tímu

Program je zameraný na posilnenie rozsahu sociálnych a komunikačných zručností v roli lídra vo vzťahu k tímu ako celku. V tomto programe sa zameriavame na procesy vedenia tímov s rešpektom vo vzťahu k tímovej dynamike a vplyvom na tím, ktoré má v rukách nielen líder, ale aj každý člen tímu.

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– potreby tímov 21. storočia a ktoré z týchto potrieb pomáha napĺňať líder
– kde je tím vo vývoji a čo potrebuje?
– dynamika tímu a vplyvy jednotlivých členov tímu na jej dosah
– potreby jednotlivca verzus potreby tímov
– od nezávislosti k synergii – ako to dosiahnuť?

a iné vybrané témy, ktoré z portfólia potrebných zručností vyberáme spoločne s klientom

Manažér ako biznis partner

Program je zameraný na posilnenie rozsahu biznisového pohľadu pre prácu lídra v rámci organizácie. Každý manažér sa v 21. storočí dostáva k témam, ktoré ovplyvňujú jeho mieru zodpovednosti za ekonomické výsledky spoločnosti, v ktorej pôsobí. Miera rozhodnutí a konaní je intenzívne ovplyvňovaná výsledkami a efektivitou, ktorú spoločnosť dosahuje.

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– biznis model ako pochopenie súvislostí nezávisle na pozícii
– na výkon orientované prostredie a miera zodpovednosti za rozhodnutia
– prvky vplyvu na ekonomický úspech spoločností
– prečo sa zameriavajú úspešné spoločnosti na vyšší zmysel a dosahovanie súladu hodnôt, nie prvoplánovo na zisk

Chcete sa dozvedieť viac?

Chcete sa nás niečo spýtať? Máte viac otázok k naším rozvojovým programom? Potešíme sa, ak nám napíšete.

7 + 5 =