[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
MANAŽÉRSKE TRÉNINGY

Manažér ako mentor

Program je zameraný na posilnenie mentorských zručností. Program je určený pre lídrov, ktorí sú v niektorej časti svojej pozície aj v roli mentorov. Prípadne je určený pre manažérov, ktorí si rolu mentora potrebujú osvojiť. Táto rola im dáva príležitosť odovzdávať a zdieľať partnerským spôsobom svoje skúsenosti a pohľad na prácu s ľuďmi.

Vyberáme z obsahu rozvojového programu:

– projekty mentoringu ako znak vyspelých firemných kultúr
– mentoring ako forma inšpirácie v spolupráci s juniórnymi kolegami
– mentoring ako proces a ako forma vedenia rozhovoru
– techniky a mentorské nástroje ako inšpirácia
– striedanie rolí pri mentoringu a iné

Chcete sa dozvedieť viac, spýtajte sa na lifeup@life-up.sk