[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
ŠPECIALIZOVANÉ TRÉNINGY

Individuálny rozvoj Lumina SPARK

Lumina SPARK je celosvetovo uznaný profesionálny rozvojovo – diagnostický nástroj, ktorého prostredníctvom môže človek lepšie pomenovať, pochopiť vlastné silné a rozvojové osobnostné kvality.

Lumina SPARK:

– umožňuje ľuďom vysokú mieru sebareflexie
– pomáha nastaviť cielený a veľmi úzko zameraný spôsob rozvoja
– súčasťou je komplexná a odborná interpretácia výsledkov
– s nástrojom je možné pracovať v rôznych rozvojových procesoch, ktoré klient potrebuje
– pomáha tiež porozumieť ľuďom v tímoch ako zlepšiť vzájomnú komunikáciu a tímové fungovanie

Chcete sa dozvedieť viac, spýtajte sa na lifeup@life-up.sk