[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

LUMINA LEARNING

Lumina Learning je metodológia, ktorá prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu na všetkých úrovniach organizácie. Je inšpiratívna a vysoko praktická. Akceptuje a oceňuje protiklady a rozdiely osobnosti.

 • Využíva validizované psychometrické nástroje a meria konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí
 • Je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu a rozvoja vo všetkých typoch organizácií
 • Je spojením prepracovaného systému „Veľkej päťky“ („The Big 5“) a Jungovej teórie osobností
 • Používa a zjednocuje filozofiu performance manažmentu, kariérneho plánovania, talent manažmentu a výberu zamestnancov
 • Poskytuje certifikáciu a profesionálnu podporu koučom, konzultantom, rozvojovým spoločnostiam, ale i jednotlivcom a tímom v organizáciách, ktorí sa rozhodli využívať Lumina Learning nástroje

Využitie:

 • Nástroje Lumina Learning sú základom programov, zameraných na rozvoj kompetencií, osobný a profesionálny rozvoj jednotlivcov, tímov a organizácií ako sú:
 • Assessment a Development Centrum
 • Talent manažment
 • Efektívne riadenie, motivácia a rozvoj jednotlivcov
 • Riadenie tímov a tímová dynamika
 • Rozvoj a posilnenie manažérskych zručností
 • Efektívna komunikácia a zvládanie konfliktov
 • Rozvoj obchodných zručností
 • Riadenie zmeny
 • Koučing
 • Teambuilding
Chcete sa dozvedieť viac?
Chcete sa nás niečo spýtať? Máte viac otázok k metodológii Lumina Learning? Potešíme sa, ak nám napíšete.

9 + 12 =