[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
KAROL HERIAN
Karol Herian je tréner a kouč, ktorý pozýva klientov do transformujúcich procesov učenia sa pre vedomú prácu, zdravé a efektívne fungovanie organizácií.

Vyštudoval kybernetiku a filozofiu, pracoval v Prahe v Nadácii OF ako manažér projektov, v Bratislave bol redaktorom kultúrneho týždenníka, pracoval v rôznych medzinárodných vzdelávacích tímoch a projektoch, viedol univerzitnú katedru. Od roku 2008 cestuje za ľuďmi a firmami po celom Slovensku: s rešpektom a vášňou asistuje pri rozvoji ľudí, tímov a organizácii.

V roli trénera a kouča pracoval v najrôznejších pracovných a sociálnych kontextoch, vo veľmi odlišných rezortoch s ľuďmi, na všetkých úrovniach riadenia. To v ňom posilňovalo flexibilitu a schopnosť prispôsobovať obsah a štýl práce potrebám konkrétnych ľudí a tímov, nachádzať a zdieľať nové súvislosti, ale aj klientov inšpirovať k novým poznaniam a postupom. Vždy ho fascinovali ľudské príbehy, zdroje motivácie, spôsoby vedenia ľudí a podmienky spolupráce, ale tiež najrôznejšie predpoklady pre efektívne fungovanie organizácií a tímov. Okrem dobre overených metód využíva i veľmi kreatívne spôsoby pre rozvoj ľudí a pre zdravý rast organizácií.

Je ženatý, má dve deti a venuje sa tiež literatúre, filozofii, práci s mládežou, behu a turistike.

PÁR OTÁZOK PRE…

  • Čo Ti v Tvojom poslaní / práci robí radosť?

Takmer každý týždeň vstupujem do nového spoločenstva – nová organizácia, skupina, tím a ja som v úžase pred tým všetkým „novým“. A v každom tom novom spoločenstve máme spolu tvoriť, učiť sa a rásť a fascinuje ma tento proces. Mám rád ľudí, rád vymýšľam programy, metódy a nástroje, ktoré inšpirujú a pomáhajú pri učení, napĺňajú ma autentické stretnutia s jednotlivcami a uchvacuje dynamika skupiny. V živote som mal aspoň 10 zamestnaní, ale toto je už povolanie, pri ktorom chcem ostať.

  • Čo Ťa napadne prvé, keď Ti niekto povie „rozvoj ľudí“?

Systém a spontaneita, záväznosť a sloboda, racionálne a neracionálne, cieľ a proces, zmena a prijatie, odvaha a pokora, autentickosť, dôvera.

  • Podporujete rozvoj a inšpiráciu pre ľudí čo inšpiruje najviac Teba?

Inšpirujú ma priatelia, kolegovia a klienti – kvôli naplňujúcim vzťahom a kvôli hlbokému poznaniu, ktoré sa v súkromí a súčasne aj v práci rodia.

  • Keď počuješ tím? S čím sú spojené prvé myšlienky?

Nesmierna výzva pre každého člena: byť sám sebou a súčasne vedieť byť a pracovať s druhými. Veľa myšlienok o zodpovednosti, rešpekte, zvládaní procesov, ale aj o zadosťučinení a spoločnej spokojnosti, no jednu zdôrazním, a to je kľúčová úloha vedúceho tímu. Jeho osobnosť a kompetencie sú jadrom fungujúceho tímu.

  • Ako na sebe pracuješ?

Študujem, učím sa, pozorujem a pritom potrebujem prax, reflexiu, prax, spätnú väzbu, prax, odvahu, prax, pokoru, prax, bdelosť a drzosť… Takýmto spôsobom som preskákal veľa rokov, je to moja cesta a učím sa ďalej…

  • Aké sú aktuálne inšpiratívne tituly / zdroje, ktoré Ťa ovplyvnili?

Mám množstvo inšpiratívnych ľudských, odborných a literárnych zdrojov. Sú nimi napríklad Thich Nhat Hanh, Carl Rogers, Thomas Gordon, Fred Kofman, Daniel Pink, Daniel Goleman, Lin-chi, Rasťo a Vierka Lasákovci, Ľuba Takáčová, Silvia, moje deti.

  • Čo je pre Teba v živote dôležité?

Žiť autenticky a bdelo, slobodne a súčasne ako otec, priateľ a učiteľ, to je oslava.

Foto Radoslav Malenovský
www.fotobloger.sk