[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]
INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY

Individuálny rozvoj Lumina SPARK

Lumina SPARK je celosvetovo uznaný profesionálny rozvojovo – diagnostický nástroj, ktorého prostredníctvom môže človek lepšie pomenovať, pochopiť vlastné silné a rozvojové osobnostné kvality.

Lumina SPARK:

– umožňuje ľuďom vysokú mieru sebareflexie
– pomáha nastaviť cielený a veľmi úzko zameraný spôsob rozvoja
– súčasťou je komplexná a odborná interpretácia výsledkov
– s nástrojom je možné pracovať v rôznych rozvojových procesoch, ktoré klient potrebuje
– pomáha tiež porozumieť ľuďom v tímoch ako zlepšiť vzájomnú komunikáciu a tímové fungovanie

Koučing

Koučing ako rozvojový nástroj je jedna z najefektívnejších metód rozvoja osobnosti a využitia potenciálu osobnosti v sprievode profesionálneho kouča.

Koučing je:

– proces alebo rozhovor postavený na exaktnom základe
– cielená forma podpory klienta pri hľadaní ciest k riešeniu a dosahovaniu cieľov a uplatnenia jeho vnútorných zdrojov
– zameraný na prítomnosť a budúcnosť
– o podpore nadšenia a motivácie ku zmenám
– partnerský vzťah medzi koučom a koučovaným

Individuálna príprava účastníkov na AC a DC

Individuálna príprava v podobe inšpiratívnych stretnutí medzi trénerom a potenciálnym účastníkom Assessment a Development Centra alebo na konkrétne vyššie pozície. Úlohou stretnutí je pripraviť účastníka na jednotlivé časti výberového alebo rozvojového procesu. Máme za sebou prípravu ľudí na konkrétne pozície v rámci Slovenska, ale aj Európy.

Vyberáme z obsahu:

– posilňovanie vybraných zručností a ich tréning v individuálnom prístupe
– sebareflexia
– spätná väzba od trénera
– osobný plán rozvoja, atď.

Chcete sa dozvedieť viac?

Chcete sa nás niečo spýtať? Máte viac otázok k naším rozvojovým programom? Potešíme sa, ak nám napíšete.

13 + 9 =