[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

alebo… prečo je questorming niekedy užitočnejší ako brainstorming.

Svoj koncoročný blog začnem zážitkom.

Pred niekoľkými dňami som bola súčasťou jedného tímového online stretnutia, kde sme spolu s manažérmi riešili, ktoré otázky majú dať tímu na koncoročnom online calle, ktorý nebude o práci a operatíve.

Už keď nedajú spoločne na Vianočnom trhu ten zaužívaný punč, tak treba urobiť čo najzaujímavejšie online meet z pohodlia domova a treba s nimi čo najviac hovoriť o tom všetkom, čo a ako dávajú alebo aj nedávajú? Fakt toto? Alebo čo vlastne?

Otázky prichádzali v dlhom rade za sebou a predovšetkým ma to nútilo premýšľať, čo vlastne konkrétne manažéri teraz potrebujú?

V jednom momente jeden z účastníkov hovorí: “Len sa ich prosím Vás nepýtajme, čo im tento náročný CORONA rok dal, lebo nás s tým pošlú niekam… To je to posledné, čo potrebujú počuť.  Najradšej by nám určite povedali, čo nám všetkým vzal?” pochopiteľne sa z tejto emócie rozpútala celkom zaujímavá diskusia o tom, čo sa ich teda chceme spýtať, ako to s nimi viesť, aby to dávalo zmysel.

Urobili sme si malý questorming, ktorý mám ja radšej ako brainstorming… sa priznám.
Čo je questorming? Vo facilitačnom procese je questorming mnohonásobné tvorenie otázok bez hodnotenia a selekcie kvality otázky.  Takýto proces poskytuje možnosť hľadať takú inšpiratívnu “meta otázku” ktorá najefektívnejšie pomôže k tvorbe netradičných, ideálne nových odpovedí na otázky alebo riešení.

V prvej fáze platia tie isté pravidlá ako pri brainstormingu – nehodnotiť a nechať tvoreniu voľný priebeh do momentu, kedy skupina s facilitátorom určí, že sa majú posunúť do ďalšej fázy.

Aj na základe tohto zážitku som pre Vás pripravila niekoľko jednoduchých tipov na otázky do koncoročných online meets s Vašimi ľuďmi.

ROK 2020 – práca

(pre jednotnosť formulácií je v prvej časti použitý mužský rod a v druhej ženský rod)

 • Ktoré nové udalosti a situácie Ti dali najviac poznania?
 • Čo nové si zistil v rámci nášho tímu v tomto náročnejšom čase?
 • Čo sa ti napriek náročným podmienkam, v ktorých sme, podarilo?
 • Ako vnímaš to, ako fungujeme v tomto čase? Čo by si privítal na budúci rok?
 • Čo sa Ti v tomto roku z našich aktivít najviac páčilo?
 • Na základe čoho sa Ti poradilo tento náročný čas zvládnuť?
 • Ako to vieš využiť v nových budúcich situáciách?
 • Čo je teraz pre Teba v pozícii, ktorú vykonávaš dôležité? V čom Ti môžem ja alebo kolegovia pomôcť? V čom si podľa Teba môžeme pomôcť vzájomne?
 • Ktoré zo situácií, ktoré si zažil Ťa napriek náročnosti času prekvapili? Ktoré príjemne alebo nepríjemne? Ak nepríjemne – na základe čoho si to zvládol alebo čo si sa pri tom naučil o sebe/ o iných/ o okolí?
 • Čo by si v spôsobe pracovného života privítal na budúci rok?
 • Ak by si chcel, aby sa niečo dialo budúci rok inak, lepšie – čo konkrétne?
 • Čo by si chcel ty priniesť ostatným?
 • Aký odkaz by si chcel dať nám ostatným?
 • Čo ťa v rámci nášho tímu príjemne prekvapilo? Potešilo?
 • Keby si teraz mal niekomu z nás položiť otázku? Čo konkrétne koho by si sa spýtal?
 • Ktoré nové situácie, ktoré si zažil by si chcel zažiť, aby sa opakovali aj v budúcom roku?
 • Ako si myslíš, že sme to celé zvládli?
 • Ako vnímaš to, ako sa spoločnosť v tejto náročnej situácii k zamestnancom postavila?
 • Ako to vidíš celé? Do akej miery sa vzájomne podporujeme?
 • Ako by sme si mohli ďalej spoločne pomôcť?
 • Čo si myslíš, čo by nám ešte všetkým pomohlo, aby sme to aj v týchto zložitých časoch zvládli?
 • Ak by si ty mal vykonať / rozhodnúť / urobiť jednu pozitívnu zmenu, ktorá by nás v budúcom roku zase posunula ďalej – ktorá by to bola?
 • Ak by si mal možnosť rozhodnúť, čo konkrétne iné / nové urobíš pre zamestnancov / zákazníkov / celý progres firmy budúci rok – čo by to bolo?
 • Ako pracuješ s energiou počas hybridného, online… iného fungovania v tomto náročnom čase?
 • Ako by si chcel, aby vyzeral koniec roka 2021?
 • Čo by si očakával konkrétne odo mňa?
 • Čo by si očakával konkrétne od firmy?
 • Čo by si očakával konkrétne od kolegov v tíme?
 • Čo očakávaš od SEBA? (posledná otázka je univerzálna a je prepájajúca aj do 2. osobnej časti zoznamu otázok)

 

ROK 2020 – osobné alebo univerzálne…

(miera otvorenosti vo Vašom pracovnom vzťahu a otázkam ohľadne súkromia závisí od viacerých faktorov a hĺbka a intenzita otázok je už na Vašom zvážení)

 

 • Čo si myslíš? Keď si napr. v roku 2023 spomenieš na rok 2020, čo si myslíš, že povieš?
 • Čo by si chcela, aby sa napriek náročnosti tohto roka zopakovalo?
 • Je niečo, čo ovplyvnilo tento rok tvoje životné návyky? Ak áno, čo konkrétne?
 • Ktoré nové situácie Ti aj do osobného života priniesli optimizmus? (napriek náročnosti času a situácie, v ktorej všetci sme)
 • Do akej miery sa Ti v tomto roku podarilo prežiť aj radosť?
 • Do akej miery sa Ti podarilo priniesť radosť do života niekoho iného?
 • Koho konkrétne si tento rok prekvapila? Koho by si ešte chcela prekvapiť?
 • Do čoho si sa zapojila a netušila si ešte na začiatku roka, že tomu tak bude?
 • Do akej miery sa Ti podarilo zamerať pozornosť aj na posilnenie zdravia a imunity? Je niečo inak, čo si začala robiť a doteraz si nerobila? Čo konkrétne?
 • Ak by si chcela podporiť u seba niečo nové, čo to je?
 • Ako to zvládate v súlade s tvojím súkromným životom a prostredím?
 • Ako by si chcela, aby vyzeral tvoj rok 2021?
 • Ako by si chcela, aby sa mali ľudia v tvojom okolí v budúcom roku?
 • Keby si si mala niečo nové v novom roku naučiť alebo urobiť pre seba, čo by to bolo?
 • Čo by si sa chcela spýtať koho a nemala si doteraz príležitosť? Ako by si takú príležitosť vedela nájsť?
 • Čo si želáš pre budúci rok?
 • Čo konkrétne by sa Ti mohlo podariť?
 • Keby si si mala niečo nové v novom roku naučiť alebo urobiť pre seba, čo by to bolo?
 • Ako sa ty v tomto celom vlastne máš?

Akú otázku by ste vo vzťahu k tomuto roku chceli,
aby ju položil niekto Vám?

Využite, zmeňte alebo si prispôsobte…

Nech využijete z tohto sumáru otázok akúkoľvek, nech Vám slúžia…

 

Niečo osobné na záver. V revízii mojich kníh som po rokoch našla jeden skvost, ktorý som čítala ešte ako vysokoškoláčka. Tou knihou je “Môj experiment s pravdou!“ Od Mahatma Gándhi. Táto jeho myšlienka je známa, ale veľmi aktuálna aj pre tento čas.

“Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“ MG.

Moja metaotázka znie:

“Akú zmenu chcem vidieť vo svete ja, aby som sa ňou stala a aby som ju skutočne žila?”

Pýtajte sa tak, ako by ste chceli, aby sa niekto pýtal Vás…

Nájdite svoju dôležitú otázku, ktorú by ste chceli mať na konci tohto roka zodpovedanú a ktorú by ste si chceli položiť vo vzťahu k roku 2021.

Prajem Vám ešte pokojný adventný čas a pevné zdravie!

Vaša Ľuba

PS: Iné oblasti cielených otázok nájdete v ďalších rozvojových nástrojoch Life Up, ktoré nájdete na www.koucingbezkouca.sk