[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

Aké myšlienky Vám bežia hlavou? Zvyknete o sebe pred Vašim blížiacim sa prejavom pochybovať? Nezáleží na tom, či sa jedná o prezentáciu pred Vašim tímom alebo vedením, obchodné rokovanie s klientom alebo prejav na konferencii – vždy platí, že Vaše myšlienky majú vplyv na silu Vašej presvedčivosti.

Už Marcus Aurelius povedal: „Náš život je taký akým ho učinia naše myšlienky“.

Takže, na ktoré myšlienky by sme si pri prejave mali dať pozor?

  • „Mňa nikto nepočúva“

Nuž, ak si toto myslíte, tak Vaša reč tela, mimika, gestika, výber slov bude priam vyzývať ľudí aby Vás nepočúvali.

Moje odporúčanie: nebráňte sa myšlienke, že všetky oči budú upreté na Vás. Uvedomte si to a pripravte sa na to. Pozornosť iných na sebe môžeme vopred ošetriť našou vlastnou pozornosťou . Ako? Sústreďte sa a pripravte si prvú vetu. Najlepšie je sformulovať si ju vopred, nahlas povedať tak, aby ste sa sami počuli a znela Vám príjemne a následne sa ju naučte. Potom, pred ostatnými ju vyslovte nahlas, pomaly a zreteľne. Tak Vás budú počúvať všetci. A okrem toho, príprava Vám pomôže zmierniť trému.

  • „Toto vystúpenie nedopadne dobre“

Naše presvedčenia ovplyvňujú naše správanie a formujú ho. Preto je pre nás nebezpečné, aby sme dovolili našej mysli už vopred negatívne hodnotiť situácie a to ako dopadnú.

Keď chceme byť pri svojom prejave presvedčivý, prirodzene upútať pozornosť svojim vyžarovaním a primeranou sebadôverou, skúsme myslieť pred akýmkoľvek prejavom nasledujúcim spôsobom: „ Mám potenciál byť dobrým rečníkom – svoju reč mám pripravenú, viem o čom budem hovoriť a rozumiem tomu – dokážem si predstaviť samého / samu seba ako zaujímavo a pútavo rozprávam – pociťujem sebadôveru – som plne sústredená – darí sa mi – som dobrým rečníkom.

  • „To je priveľmi komplikované – to nikto neporozumie“

Niekedy sa môže zdať zložité odprezentovať náročné myšlienky a problematiku a to hlavne, keď my sami sme v danej problematike odborníci a dlhoročne sa ňou zapodievame. Čo však spraviť keď máme len obmedzený čas na prezentovanie a poslucháči nie sú v tejto problematike tak isto doma ako my sami?

Recept tkvie v jednoduchosti a umení vylúčiť menej podstatné veci a zamerať sa len na priority. Používajte zrozumiteľné výrazy, krátke vety a predovšetkým jednoduché príklady. I keď sa to ľahšie povie ako koná, ale myšlienky môžu byť zároveň jednoduché a hlboké.

Ak by ste radi posilnili svoju sebadôveru, odbúrali trému a zlepšili svoje schopnosti v oblasti osobného prejavu, pripravili sme pre Vás tréning Rétorika v praxi, v ktorom Vám naša lektorka Ing. Janette Šipkovská nielen dodá odvahu prezentovať na verejnosti, ale naučí Vás aj ako vhodnou skladbou svojho prejavu zaujať široké publikum.