[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="top" col_number="auto" counts="true" counts_num="0" total="true" outer_color="dark" network_names="true"]

Najskôr Vám všetkým v mene tímu Life Up prajeme pokojný, zdravý rok 2021 a nech sa Vám podarí všetky plánované ciele naplniť nezávisle na vonkajších okolnostiach.

V roku 2021 riešia alebo budú riešiť vedenia firiem a HR výzvy plynúce z pokračujúcej náročnej pandemickej situácie.

Nepriaznivé čísla nakazených a podmienky, v ktorých žijeme nám vytvárajú neľahké, intenzívne a často polarizujúce situácie medzi ľuďmi. Tie prinášajú otázky a výzvy, pre ktoré musia HR oddelenia a manažment spoločností vytvoriť nové funkčné pravidlá.

Na základe sledovania svetových médií v posledných mesiacoch a rozhovorov s mnohými našimi klientami, ich manažmentom a zamestnancami HR som dala dokopy niekoľko výziev, na ktoré je užitočné sa pripraviť.

 

1. VýzvaRozdielne nastavenie ľudí na tému očkovania proti ochoreniu Covid-19 a vytvorenie pravidiel s ohľadom na rešpektovanie slobodnej voľby každého zamestnanca.

Otázky, ktoré musí vedenie a HR vyriešiť v nasledujúcich mesiacoch:

 • Aké pravidlá a pracovné podmienky umožniť pre ľudí, ktorí sa budú chcieť dať z radov zamestnancov zaočkovať?
 • Aký vytvoriť prístup k ľuďom a pravidlá pre tých, ktorí sa nebudú chcieť dať  zaočkovať?
  Iné skupiny: Aké pravidlá vytvoriť pre ľudí, ktorí:
 • sú už zaočkovaní a chcú fungovať bez obmedzení
 • budú možno vykazovať príznaky prechladnutia alebo akejkoľvek virózy a budú napriek tomu zaočkovaní
 • prekonali Covid ochorenie, sú si vedomí možnej imunity na ohraničený čas a nevidia dôvod byť zaočkovaní
 • nebudú chcieť ani otvorene odpovedať, ako o tejto téme uvažujú

a možno vzniknú aj mnohé iné skupiny, o ktorých teraz ani netušíme…

Funkčné pravidlá by mali obsahovať:

 • zohľadnenie potreby výkonu práce na jednotlivých pozíciách
 • zachovanie adekvátneho fungovania firmy a behu biznisu
 • jasné organizačne, časovo, priestorovo pomenované pokyny
 • organizačné podmienky rešpektujúce pandemické pravidlá nastavené odbornými autoritami v štáte – sociálny dištanc, hygiena atď.

Cieľ tejto výzvy:

 • Vytvorenie etických a pre všetky skupiny prijateľných pravidiel pre zabezpečenie chodu firiem a fungovania biznisu. Zároveň poskytnutie bezpečných pracovných podmienok pre všetky cieľové skupiny.

Je jednoduchšie zaviesť pravidlá pre skupiny, ktoré sú všetky rovnaké (rok 2020 nebol nikto zaočkovaný).Tento rok budú musieť byť pravidlá iné a nanovo nastavené. Neľahké, ale popasovať sa s tým aj tak budeme musieť všetci.

 2. VýzvaZabezpečenie chodu spoločnosti, napĺňanie cieľov a možný rozvoj spoločnosti nezávisle na náročných, vonkajších podmienkach

Svetové média a biznisovo uznané zdroje ako Harvard Bussines Review, Enterpreuner, Forbes, Euronews, Boardside a iné ponúkajú mnohé zamyslenia na tému vedenia v neistote.

Objavuje sa v nich niekoľko základných, spoločných znakov.

Odporúčajú:

a.) Zabezpečiť si scenárické plánovanie! Mať niekoľko možných, premyslených orientačne navrhnutých scenárov sa javí v súčasnej situácii ako funkčnejší spôsob riadenia biznisu. Rozmach agility už nie je len módny prvok startupov, ale volia ho ako spôsob prístupu aj výrazne konzervatívnejšie spoločnosti . Míňať energiu na detailné rozpracovanie plánov v krokoch sa zdá byť v súčasnosti kontraproduktívne. Leading by walking sa ukazuje byť viac efektívne!

b.) Ideálne – úplne vypustiť mikromanažment! Zabíja firemné kultúry, aj zrelosť a motiváciu ľudí v nich, predovšetkým v nejasných podmienkach. Aj tak na ich flow pracovnej výkonnosti nemáte v rámci homeofficu dosah. Jediné, čo teraz všetci môžeme – je vzájomne si dôverovať, že každý vo svojej “bubline” bude vedieť dávať ciele najefektívnejšie ako sa dá. Rok 2020 už predsa mnohým ukázal, či a ako vedia fungovať v domácom prostredí a kedy potrebujú ísť späť do office a ako si to regulovať, aby boli spoľahlivým článkom tímu. Manažérom tiež nezostáva nič iné, len sa zdokonaliť v spôsobe, ako zvládnuť hybridný spôsob riadenia tímu a pri tom dosahovať požadované ciele. Podporovať ľudí v diskusiách a v zdieľaní, čo komu funguje, nechať ľudí – nech sa vzájomne medzi sebou inšpirujú je na motiváciu ľudí určite úspešnejší spôsob riadenia, ako nechať monitorovať a sledovať odkedy, dokedy je kto ako pripojený a ako kvalitne naformuloval svoje KPI.

Je lepšie podporiť človeka a povedať mu: “Vsádzam na tvoju skúsenosť a odhad, že budeš vedieť, čo máš robiť v náročných situáciách, aj keď spolu nie sme tak intenzívne…” ako keď ľudia zažívajú komentáre typu: “No, dajme Teams a “checkneme” ako si využil pracovný čas za posledné 2 dni.” (zo života – toto je akože vtipná reakcia šéfa z reálneho rozhovoru, kvôli ktorému zvažuje demotivovaný človek výpoveď – mimochodom odborník vo svojej oblasti). Vsadiť na skúsenosť ľudí v tíme, ich odbornosť a flexibilitu a podporovať ich, aby si dôverovali, že konajú a rozhodujú správne v súlade s cieľmi spoločnosti je jeden z najužitočnejších spôsobov, ako ich podporovať vo výkone práce aj pri remote riadení.

c.) Pripustiť chybovosť, tlak nahradiť podporou a očakávať neočakávané! Podporovať ľudí v tom, aby sa spolupodieľali na plánovaní a vedení spoločností nebolo populárne ani v minulých “nepandemických” rokoch. O to ťažšie je si to dovoliť teraz. Napriek tomu práve táto doba ukazuje, že je správny čas dovoliť ľuďom, aby sa čo najviac spolupodieľali na chode spoločnosti. Predpokladá to tiež pripustiť istú mieru chybovosti a potreby vyššej tolerancie. Spoločnosti, kde je vedenie ochotné pripustiť dôležitosť pohľadu svojich ľudí majú vo všetkom väčší náskok. Dôvod je jednoduchý. Nikto nevlastní patent na rozum a v neistých situáciách je zbieranie a akceptovanie “tímovej múdrosti” najlepšia prevencia chýb. Aj Vaši ľudia môžu byť prekvapení a zažiť neočakávané.  Ako všetci určite dobre vieme z manažérskych poučiek 20.storočia – spolurozhodovanie je najlepší spôsob motivácie pre nové ciele. Teraz prišiel ten čas, kedy máme tieto teórie aj skutočne v praxi aplikovať.

 

3. Výzvaprimeraná miera férového prístupu, ale zároveň rešpektu v komunikácii – zastavovanie a nepodporovanie polarizujúcich diskusií.

Cieľ tejto výzvy:

Vedenie, HR a celý manažment môže aj v takto náročnej komunikácii ukázať jasne formovanú, zhodnú a strategicky cielenú komunikáciu, ktorá nebude podporovať polarizujúce situácie, ale práve naopak bude podporovať trpezlivosť, zachovanie flexibility a komunikačnej citlivosti pre všetky tímy.

Spôsob komunikácie v takejto situácii. Čo sa javí ako funkčné?

 • Vecne, zrozumiteľne a pozitívne formulované pravidlá! Rozdeliť, čo je jednotné komunikovanie pravidiel za firmu – ideálne, aby to bolo v rukách najvyššieho vedenia s ohľadom na spôsob, na aký sú zamestnanci zvyknutí.
 • Jednotne komunikovať ďalej aj pre nižšie úrovne.

Príklad: Porovnanie negatívne a pozitívne formulovaného pravidla.
Odo dňa x.x. 2021 platí bez výnimky pre všetkých zamestnancov prísny zákaz prístupu do otvorených office priestorov bez rúška!
Odo dňa x.x. 2021 platí pravidlo prístupu s rúškom na tvári do otvorených office priestorov za účelom zachovania ochrany zdravia nás všetkých.

Iné komunikačné odporúčania vyplývajúce zo situácie:

 • Usmerňovať, riešiť, upokojovať polarizujúce (až konfrontačné) diskusie v rámci tímov. Polarity ohrozujúce atmosféru a výkon včas adekvátne a citlivo zastaviť a predovšetkým ďalej nepodporovať!
 • Upriamovať pozornosť v diskusiách s ľuďmi na témy a situácie, ktoré vieme svojimi činmi ovplyvňovať – nie na tie, ktoré nevieme ovplyvniť.
 • Podporovať kritické myslenie a obmedziť šírenie hoaxov aj v priestore firemných prostredí.
 • Zohľadňovať férovosť znamená aj zachovať mlčanlivosť o zdravotnom stave jednotlivých ľudí (poznám situácie z koučingových rozhovorov a tímových firemných situácií, kedy sa prekračovali jednoduché pravidlá zachovania osobných údajov o zdravotnom stave človeka a jednotlivec bol atakovaný ostatnými členmi tímu).
 • Byť konzistentný pre všetkých zamestnancov v rámci členov vedenia. (jedna z najhorších možností spôsobov komunikácie v náročných podmienkach je nejednotnosť odkomunikovaných správ jednotlivými členmi vedenia a tiež vidíme, aké emócie vyvoláva udeľovanie logicky nepodložených výnimiek)
 • Ak vznikajú dezinformácie – vyjasňovať a informačne skorigovať, čo sa dá!

 

Ktoré zručnosti sú pre všetky tieto 3 výzvy potrebné?

Zosumarizujme si to – schopnosť nadhľadu v náročných situáciách (čiže videnia širších súvislostí s ohľadom na potreby biznisu aj ľudí) rešpekt, flexibilita, odolnosť voči záťaži, jasná komunikácia a rešpektujúci prístup.

To všetko, čo nás naučil rok 2020 budeme musieť využívať v roku 2021 a nielen to. Je úplne jedno, či ste člen vedenia, zamestnanec, SZČO, podnikateľ alebo slobodný umelec – vyzerá to tak, že aj rok 2021 a novo vzniknuté, pracovné podmienky nás pretrénujú všetkých.  Mnohí pravdepodobne zmenia pohľad úplne od základov na pracovný svet a výkon ľudí v ňom.

Prajem Vám všetkým veľa šťastia, odhodlania a primeraného pokoja zvoliť najlepšiu možnú, komunikačnú stratégiu pre zachovanie bezpečných pracovných podmienok pre všetkých Vašich zamestnancov!

Nám všetkým (nezávisle na pozícii alebo výkone práce) prajem nekonečnú trpezlivosť a ochotu otvorene a s pokorou prijať to, čo nám rok 2021 prinesie.

v mene tímu Life Up

Ľubica Takáčová