Referencie

Dlhodobá spolupráca so spoločnosťami

S Ľubkou Takáčovou, ako s profesionálnou trénerkou a konzultantkou pre rôzne cieľové skupiny, najčastejšie však pre manažérov a talenty (ľudí s mimoriadnym potenciálom), spolupracujeme už niekoľko rokov. Ľubku vnímame ako jedného z mála trénerov, ktorý na sebe neustále pracuje a sleduje aktuálne trendy. Veľmi oceňujeme jej vysokú mieru flexibility a schopnosť prispôsobenia sa cieľovej skupine a kultúre organizácie. Vie vynikajúco porozumieť potrebám klienta a dáva si záležať na tom, aby doručila dobre cielený obsah a formu tréningu. Kedykoľvek je to potrebné, je ochotná vytvoriť úplne nový tréning - prototyp, ktorý je šitý na mieru potrebám organizácie. Takýmito boli pre Tatra banku napr. tréning Mentoringu, Koučingu, Strategickej obratnosti a iné. Pri príprave, nastavovaní spolupráce a dohode o obsahu je obrovskou pridanou hodnotou Ľubkina realistickosť, schopnosť odhadnúť čo je možné dodať, čo bude a čo nebude fungovať. Spätné väzby od účastníkov tréningov, spravidla manažérov, sú veľmi pozitívne. Účastníci najviac oceňujú, že danej téme porozumeli v súvislostiach, mali možnosť si ju prakticky precvičiť, získali sebareflaxiu a vedia na čo sa majú ďalej v praxi sústrediť. Samozrejmosťou sú doporučenia na literatúru a linky na samoštúdium k predmetnej téme. Viacročnú spoluprácu hodnotíme veľmi vysoko, až nadštandardne.

Adela Leignuszová a Katarína Reisenbuchlerová, za odbor vzdelávania a rozvoja spoločnosti Tatra Banka a.s, www.tatrabanka.sk

Naša spolupráca v rámci našich stretnutí a spoločných projektov mi dala možnosť viac si uvedomovať naše silné stránky, uvedomovať si, kam sme spoločnosť dostali, čo môžeme ešte zlepšiť a ako ďalej na rozvoji pracovať. Vďaka spoločným aktivitám s Ľubkou sme si ujasnili ďalšie smerovanie a to, na čo sa máme zamerať, čo bolo v danom období veľmi prínosné. „Tvoj prístup mi pomohol znova dôverovať našim princípom, zameraniu sa na kvalitu, na osobné „Image poradenstvo“ a presadeniu sa na trhu bez lacných kompromisov“ – ďakujem.

Marek Liso, majiteľ a konateľ spoločnosti, Marco Mirelli, www.marcomirelli.sk

Vyjadrenie klientov v oblasti koučingu:

Ľubku Takáčovú považujeme za profesionálneho kouča, ktorý si v prostredí Tatra banky získal za svoje pôsobenie vynikajúce referencie. Už niekoľko rokov pracuje s manažérmi na rôznych úrovniach s vynikajúcimi spätnými väzbami. Ľubkin prístup ku koučingu je maximálne zodpovedný a dotvorený jasnými pravidlami. Manažéri pod jej vedením preberajú zodpovednosť za svoj rozvoj, čo znamená, že ho nielen definujú, ale najmä realizujú kroky k zlepšeniu. Zlepšenie u manažérov, ktorým sa venuje je viditeľné. Ako kouč disponuje vysokou sebareflexiou, dôveryhodnosťou a dávkou pokory, ktorá zabezpečuje, že vzťah s koučovanými je takmer ihneď od začiatku veľmi otvorený a partnerský. Neustále pracuje aj so supervíziou svojho vlastného koučovacieho štýlu a ďalej sa učí. S určitosťou môžeme povedať, že vďaka spolupráci s Ľubkou Takáčovou sa nám podarilo v organizácii viac pootvoriť dvere ku koučingu a zabezpečiť dôveru v jeho prínos od človeka, ktorý nie je expertom v našej oblasti a to aj u manažérov, ktorí boli pôvodne ku koučingu skeptickí.

Adela Leignuszová a Katarína Reisenbuchlerová, za odbor vzdelávania a rozvoja, Tatra Banka a.s., www.tatrabanka.sk

Prínos koučingu, vedeného Ľubicou, by som zhrnul do dvoch rovín. Prvá rovina je odborná – chcem vyzdvihnúť vysoko profesionálny prístup p. Takáčovej v kladení a orientovaní otázok podľa oblastí, ktoré som si sám zadefinoval ako kľúčové a podporu v hľadaní odpovedí na ne. Taktiež jej zmyslel pre aktívne počúvanie a analytické schopnosti pomohli odkryť resp. nastoliť otázky, ktoré som pôvodne nevnímal negatívne alebo neurčito..., podnecovaním a cieleným riadením rozhovorov som nachádzal ďalšie a ďalšie oblasti na zlepšenie sa a to jednak v manažérskych zručnostiach oblasti a jednak v profesionálnej oblasti. Najdôležitejším výsledkom z koučingu bolo otvorené pomenovanie mojich rozvojových a silných stránok, ktoré malo pre mňa veľký význam vzhľadom na očakávané zmeny v mojom profesionálnom živote. Druhá rovina je osobnostná – veľmi milo ma prekvapil otvorený, priamy, srdečný a pritom profesionálne vedený dialóg, ktorý mi pomohol v odhaľovaní vlastných šedých zón. Uznávam, že zmeniť môj monológ, vedený často v širokom kontexte, si vyžadovalo nadštandardný prístup a vysokú mieru moderovania, ktoré ale vôbec nepôsobilo na mňa rušivo a ani demotivujúco, práve naopak nútilo ma k priamočiarejšej a jednoduchšej komunikácií. Na záver chcem veľmi pekne poďakovať a zároveň odporučiť koučovacie stretnutia s p. Takáčovou, ktoré mi veľmi pomohli v profesionálnom rozhľade a poukázali na priestor pre rozvoj.

Ivan Lobotka, Projektový manažér, EEA s.r.o., www.eea.sk

Okrem praktických aspektov manažérskej práce, ktoré nadväzovali na uplynulý beh, boli predmetom koučovacích stretnutí aj diskusie k hlbšiemu významu rozvoja, vnútornej motivácii, schopnosti zorientovať sa v nových pracovných činnostiach. Uvedené veľmi pozitívne vplývalo na moju činnosť v novej pracovnej pozícii. - V rámci koučingu sa dostala do procesu pestrosť, výber tém, úprimná vnútorná motivácia pani Takáčovej viesť naše stretnutia pre mňa obohacujúcim spôsobom, boli citeľné na každom z nich. - Každé stretnutie bolo pre mňa mimoriadne zaujímavé: nové uhly pohľadov na rôzne pracovné situácie, na ktoré som si v procese prišiel boli obohatením. Prínosné tiež boli veľmi motivačné (zaujímavé, pre mňa atraktívne, netradičné prvky koučingu) - považujem ho za prínos ako pre svoj osobný, tak aj pracovný život.

Karol Kováč, Výkonný riaditeľ, Raiffeisen Banka Slovensko, www.raiffeisen.sk

Koučovacie stretnutia boli pre mňa na začiatku dosť náročné. Po každom našom stretnutí, som však odchádzala vysmiata a s energiou. Jednotlivé stretnutia mi pomohli, aby som si uvedomila ako sa správam v jednotlivých situáciách a čo v skutočnosti riešim vnútorne. Pomohli mi nájsť odpovede na moje otázky . Nájsť a pomenovať kroky, ktoré môžem a chcem urobiť. Ak sa pozriem späť na ciele, ktoré som si určila na začiatku koučingu, vnímam výrazný pokrok. Viac sa zaoberám tým, čo chcem a nie tým, čo musím.

Anna Jánská, Manažér pre zahraničnú klientelu, Dupont a.s., www.dupont.com

Koučovacie stretnutia mi pomohli pozrieť sa na blížiacu sa výzvu a náročné povinnosti zodpovednej pozície v inej krajine z inej perspektívy. Koučing mi ako nástroj rozvoja pomohol v ďalšej konsolidačnej a z organizačnej fázy stanovovania si cieľov v rámci vedúcej pozície. Stretnutia s Ľubicou mi pomohli lepšie uchopiť situáciu v prvých momentoch, čo bolo ako sa na to teraz pozerám nesmierne dôležité, pretože chybné rozhodnutia by znamenali okamžitý neúspech (a bez jasnej vízie / cieľov tie nie je možné vykonať). Aj keď to bolo v kratšej fáze koučingu ako je v procese bežná, celkový čas bol pre mňa v danom období prínosom.

Marián Nagy, Head of Credit Risk Management, Reifeissen Hungary - Director, www.raiffeisen.sk/

Účastníci tréningov:

Oba tréningy považujem pre svoj tím za veľmi inšpiratívny a prínosný. Obzvlásť oceňujem Ľubkinu schopnosť vžiť sa do našich podmienok a ukázať dievčatám, ako sa dá. Čo znamená zákaznícky prístup a aká dôležitá je podstata komunikácie v našej práci. Oceňujem tiež spôsob, akým k dievčatám pristupovala. Odišli veľmi motivované a potešené, ako sa o nich spoločnosť stará, čo je fakt. Zároveň uvedomenie si, aký máme tím bolo tiež veľmi prínosné pre všetkých. Vytvorila skvelú atmosféru a okrem dobrej nálady si odnášajú hlavne veľa podnetov.

Jana Viktoryová, manažér pre sieť predajní, GANT

Tréning mi dal úplne iný, nový pohľad na výber nových kandidátov. Vnieslo mi to do procesu výberu omnoho komplexnejší pohľad, výnimočným sa mi javili praktické skúsenosti p. Takáčovej a jej prístup k možnostiach, ako hľadať v kandidátoch potenciál. Zároveň vidieť u kandidáta reálny obraz možnosti, zručností a toho, s čím človek prichádza. Prínosné tiež boli jednoduché použiteľné nástroje. Už sa mi dlho nestalo, že som mala takú chuť ísť veci vyskúšať do praxe ako po tomto tréningu. Ďakujem

Paťa Popovičová, obchodný manažér, Fincop&Partners

Toto bolo najlepšie školenie na predajné zručnosti aké som za 10 rokov praxe v bankovníctve zažila. (a pracovala som aj v iných finančných inštitúciách)

Michelová Miroslava, vzťahový manažér, ČSOB

Veľmi sa mi páčil trénerkin profesionálny prístup. Zaujal ma iný pohľad, ktorý bol pre mňa veľmi prínosný. Invidividuálny prístup s praktickými pripomienkami bolo to, čo som od tréningu očakával a to som aj dostal. Zároveň sa mi znova potvrdilo, že praxou človek rastie a na základe nášho stretnutia s oboma trénermi (aj s Robom) som získal motiváciu sa ďalej rozvíjať a učiť sa, čo oceňujem najviac – nie som nadšenec ani teórie, ani takýchto akcií, ktoré mi vždy prišli tak trocha neosobné. Títo dvaja ma presvedčili, že takéto stretnutia majú význam a tešim sa na budúce

Michal Oparovský, Sales area manažér, Rádio Express

Som veľmi vďačná, že som tento tréning mohla absolvovať. Dal mi do mojej praxe veľa nových podnetov, vedomostí a informácií. Poskytol mi úplne iný, netradičný pohľad do bežnej praxe a uvedomujem si, čo všetko môžem využiť. Zároveň som sa potešila spätnej väzbe, inšpirácii a osobnostným dotazníkom, ktoré mi poskytli pohľad na veci, o ktorých som zatiaľ len tušila a teraz ich mám konečne pomenované. Veľká vďaka. Budem sa tešiť na ďalší modul.

Miška Solčanská, obchodný konzultant, Slovak Telekom

Tréning mi dal možnosť získať nové skúsenosti, vymeniť si v tíme už overené tipy, čo trénerka podporovala. Privítal som obzvlášť jej prístup, ktorý bol prirodzený a nenútený. Získala si nás vytvorením atmosféry a schopnosťou zaujať. Bol som príjemne prekvapený, ako dokázala udržať pozornosť takej skupiny skúsených obchodníkov celý deň sama a zároveň som si skutočne odniesol veľa zaujímavých informácií.

Stano Kračmer, obchodný konzultant, Pivovary Topvar

Tréning časového a stresmanažmentu bol pre mňa zaujímavý kvôli technikám, ktoré som mala možnosť sa dozvedieť ako a prečo fungujú. Niektoré veci sme si v cvičeniach skúšali a bolo zaujímavé vidieť, čo to s ľuďmi robí. Verím, že ak použijem len časť z toho, čo som sa dozvedela, vnesie mi to do práce s časom väčší poriadok a určite sa zamyslím nad stanovovaním priorít a plánovaním. Obzvlášť oceňujem atmosféru na tréningu. Nebolo asi jednoduché zvládnuť nás, takú veľkú a rozmanitú skupinu. Sama za seba určite trénerke ďakujem

Andrea Fraňová, špecialista (oddelenie CRM), ZSE

Spolupráca so spoločnosťami v minulosti:

R + V Poisťovňa, QBE Poisťovňa, Holcim, Beakart, ZSE, Zentiva atď.