Prehľad v psychodiagnostike

Späť na Otvorené rozvojové programy

Kedy?

Kde:

Life Up "Miesto pre Váš rozvoj" / Tréningové priestory spoločnosti Life Up, Sabinovská 6, Bratislava

Pre koho je tréning určený?

Pre všetkých ľudí, ktorí pracujú vo výbere a rozvoji zamestnancov, vo vzdelávaní ľudí. Pre ľudí z HR oddelení, personalistov, obchodníkov a ľudí vyberajúcich metódy pre výber a rozvoj ľudí.

Čo účastníci zažijú / čo si odnesú?

 • Pripravíte sa na možné otázky, ak Vám niektorý dodávateľ chce predať diagnostiku.
 • Školenie zobjektívni Váš pohľad, či kúpiť alebo nekúpiť diagnostiku – zameranosť na spoznávanie kvalitnej diagnostiky
 • Získate základnú orientáciu v diagnostike a jej využiteľnosť pri výbere a rozvoji ľudí.
 • Budete vedieť nastaviť kritéria a vybrať vhodnú diagnostiky pre Vaše účely.
 • Budete mať možnosť si pozrieť niekoľko diagnostických metód používaných vo výbere a rozvoji ľudí a niektoré si vyskúšať sami na sebe.
 • Vyskúšate si simulované „obchodné“ stretnutie s dodávateľom diagnostiky, v ktorom je možné využiť svoje poznatky a poznatky nadobudnuté na školení.

O čom to bude?  

 • Prínos využívania diagnostiky v HR procesoch
 • Oblasti zisťovania u jednotlivcov prostredníctvom diagnostiky
 • Osobnostné vs. výkonové testy – špecifikácia, rozdelenie a použitie testov
 • Konkrétne diagnostické metódy a ich použitie
 • Kritéria kvality testov – ako rozpoznať kvalitný test
 • Etika využívania diagnostiky v HR procesoch
 • HR oblasti využitia diagnostiky

Čím je program špecifický?

Pozrieme sa na to, s čím všetkým sa v rámci diagnostiky môžete stretnúť ako človek pracujúci vo výbere a/alebo rozvoji ľudí. Spolu si prejdeme ako sa v diagnostike orientovať, ako si správne vybrať vhodnú diagnostiku práve pre účel, na ktorý ju potrebujete cez kritéria kvality diagnostiky. Školenie je orientované prakticky, aby ste sa po jeho absolvovaní sami vedeli lepšie rozhodnúť pre diagnostickú metódu, ktorá je vhodná práve pre Vaše účely a je kvalitná.

Trvanie:

1 deň (od 9.00 do 17.00 hod.)

Koľko účastníkov bude v skupine?

10, maximálne 12

Cena:

150€ bez DPH (180€ s DPH)

Cena zahŕňa materiály, občerstvenie v priebehu dňa, odporúčanú literatúru k téme a inšpiratívne linky

Cena nezahŕňa obed, cestovné alebo ubytovacie náklady účastníkov

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na emailovej adrese: kurzy@life-up.sk

Prihlásiť sa na kurz môžete prostredníctvom tohto formulára.

Vložte kód bez medzier
SK
V prípade, že nemáte DIČ alebo IČ DPH vložte 0
Vložte číslo bez medzier a lomítok
Vložte číslo bez medzier a lomítok