Partneri

Spoločnosti

International Coach Federation - medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je profesionalizovať, modernizovať, rozvíjať a šíriť oblasť koučingu ako takú. Ich členom som od r. 2011

www.coachfederation.org

Janette Šipkovská je trénerka, koučka a konzultantka, s ktorou úzko spolupracujem v oblasti vzdelávania a rozvoja. Je pre mňa zastupujúcim adekvátnym partnerom, je prirodzenou súčasťou spoločnosti Life Up a jej vízie a spoločne vytvárame rozvojové, cielene a adresne zamerané vzdelávacie programy pre našich klientov. Mať s kým zdielať akýkoľvek pohľad nezávisle na hodnotení, ale založený na potrebe spolupráce je prirodzenou súčasťou vzájomnosti, čo v našom ponímaní zažívajú často aj naši klienti.

www.janettesipkovska.com

Luminalearning - spoločnosť, s ktorou v projektoch spolupracujem pri potrebe použitia psychometriky pre klientov.

Lumina Laerning je metodológia, ktorá prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu vo všetkých úrovniach organizácie. Využíva psychometrické nástroje a meria konkrétne kvality, charakteristiky, prístupy a kompetencie v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí. Je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu a rozvoj.

www.luminalearning.com

Spolupracujúci kolegovia, tréneri, koučovia

Mgr. Ľubica Takáčová

Tréner, konzultant, kouč a zakladateľ spoločnosti Life Up

Predstavujem Vám kolegov - tím ľudí, s ktorými spolupracujem a ktorých si vážim za ich profesionalitu, životné hodnoty a prístup.

Sme v rámci projektov zastupiteľní a každý do projektov vnášame svoje špecifické a osobnostné know-how.

Zároveň sa každý z nás špecializuje na vybrané oblasti a snažíme sa tak dopĺňať jeden druhého, aby sme pre klientov vytvorili požadovanú pridanú hodnotu. Viac o mne plus CV v časti „Life Up“.

1+1=3 rovnica našej spolupráce

„Sme súčasťou obrazu každej jedinečnej osobnosti, ktorú v živote stretneme a s ktorou sme schopní vytvoriť súlad. Pochopenie tohto princípu nám umožňuje ľudsky a profesionálne rásť a dozrievať!“

Radomír Takáč

Product a marketing manager

Mojím profesionálnym, aj životným krédom je hľadať vždy spôsoby ako sa dá a odovzdávať kvalitu!

Moja profesionálna dráha sa týkala takmer celý život grafiky a finančníctva. Po niekoľkých rokoch praxe v médiách som začal podnikať a následne som sa dostal do oblasti burzovného investovania. Vďaka týmto životným skúsenostiam som sa stretol s prácou s ľuďmi v rôznych formách. Od manažéra po majiteľa spoločnosti až doteraz, kde vnímam okrem kolegov aj klientov v rôznych podobách ich jedinečnosti.

Pri obchodovaní na burze som prvý krát viac pričuchol k psychológii a osobnému rozvoju, s ktorými vtedy už moja manželka pracovala a na základe veľmi pozitívnych skúseností som sa rozhodol ísť v tejto oblasti ďalej.

Som spolutvorcom doplnkových nástrojov pre našich klientov a nakoľko verím na vedecké dôkazy a celkový pokrok, rád vnášam aj do rozvojových produktov realistický a biznisový pohľad, čo tiež chápem ako moju najdôležitejšu pridanú hodnotu.

Mojou úlohou v Life Up je tiež organizačné zabezpečenie, marketing, finančné záležitosti a predovšetkým ďalší rozvoj nových produktov. Verím na to, že celoživotné vzdelávanie a osobný rozvoj dáva ľuďom príležitosť stať sa nielen kvalitnými profesionálmi, ale aj lepšími ľuďmi. “

Ing. Janette Šipkovská

Tréner, kouč, konzultant

S Ľubkou a jej spoločnosťou, ktorej samotný názov Life - Up vyjadruje ušľachtilú filozofiu, intenzívne spolupracujem na viacerých projektoch v oblasti vzdelávania a rozvoja. Keďže našim spoločným zámerom je prinášať pre svojich klientov to najlepšie, spoločne sa dopĺňame, vytvárame vzájomnú synergiu a ňou obohacujeme našich klientov.

Moja práca trénera, kouča a konzultanta v oblasti rozvoja potenciálu, schopností a zručností jednotlivcov, ako aj služby zamerané na rast organizácií, je pre mňa zároveň aj poslaním. Je úzko spätá s rokmi praxe overeným poznaním hodnoty a veľkosti ľudského potenciálu.

Rozhodnutie venovať sa plnohodnotne a výhradne sprevádzaniu ľudí a organizácií pri ich rozvoji bolo ovplyvnené mojimi viac než 17-ročnými profesionálnymi skúsenosťami nadobudnutými prácou s ľuďmi v oblasti obchodu, riadenia ľudských zdrojov a projektového riadenia.

Ako tréner realizujem tréningy zamerané na komunikáciu a prezentáciu, predajné zručnosti, časový manažment, budovanie a rozvoj predajných sietí, budovanie tímov či rozvoj manažérskych zručností. Pre organizácie prednášam v oblasti trendov rozvoja obchodu a marketingu. V roli kouča pomáham svojim klientom prostredníctvom lepšieho sebapoznania dosahovať vyššiu výkonnosť a schopnosť riešiť svoje pracovné či osobné problémy.

V prípade záujmu sa viac o mne môžete dozvedieť na webovej stránke www.janettesipkovska.com

„Ak sa chceme niekam v živote posunúť a niečo dokázať, musíme na sebe neustále pracovať.“

Mgr. Marcela Ružková

Tréner, kouč, konzultant

Mojou inšpiráciou je budovanie profesionálnej konzultantskej siete, ktorá pracuje s nástrojmi Lumina Learning a pomáha ľuďom byť autentickými a unikátnymi. Rada vidím okamžitý a reálny dopad mojej práce na dennodenný život. Teší ma pracovať v prostredí, kde sú ľudia inšpirovaní porozumením a ocenením odlišností, so slobodou rozhodnutia, a s tým súvisiacou zodpovednosťou. Tieto princípy a profesionálne prístupy spájajú našu spoločnosť so spoločnosťou Life Up.

Lumina Laerning www.luminalearning.com je metodológia, ktorá prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu vo všetkých úrovniach organizácie. Využíva psychometrické nástroje a meria konkrétne kvality, charakteristiky, prístupy a kompetencie v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí. Je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu a rozvoj.

Programy Lumina Learning vytvárajú konštruktívne prostredie pre motiváciu a prejavenie potenciálu. Sú vysoko interaktívne a vedené formami, ktoré sú v spojení s cieľmi a potrebami klienta, a to od konzultácií, tréningov, workshopov až po individuálny a skupinový koučing.

Od roku 2003 pracujem v konzultačnom biznise, založením pobočky nadnárodnej spoločnosti DOOR Training & Consulting s pôsobnosťou v Čechách a na Slovensku. Po dvojročnej práci s nástrojmi Lumina Learning som vstúpila do spolupráce vo forme Biznis Partner EMEA v zastúpení pre Čechy a Slovensko. Reálne pracovné skúsenosti z pôsobenia v rozličných biznis segmentoch a pozíciách (výroba, HR, farmateutický, servis, obchod, zdravotníctvo...) prinášajú do mojej práce spoľahlivosť a flexibilitu.

„Včerajšok je minulosťou, zajtrajšok záhadou, dnešok je dar“

Mgr. Zuzana Broskvová

Tréner, kouč, konzultant

Moje hodnoty a prístup: Verím, že každý jednotlivec je schopný osobného rastu a pokiaľ chce, dokáže dosiahnuť zdanlivo nemožné. Dôležité je porozumieť vlastnému fungovaniu a objaviť, čo je hybnou silou každého z nás. Som otvorená a pozitívne nastavená k životu a robí mi radosť podporovať iných.“

Moje skúsenosti a zameranie: Mám pedagogické a psychologické vzdelanie a v rámci svojej kariéry som sa vždy venovala rozvoju a vzdelávaniu. 12 rokov som pôsobila vo firemnom prostredí (poisťovníctve) v oblasti ľudských zdrojov, z toho 7 rokov som riadila tím vzdelávania a výberov.

Som certifikovaným koučom. Venujem sa rozvoju manažérov formou individuálneho koučingu a skupinových workshopov. V centre mojej pozornosti je jednotlivec a jeho možnosti a príležitosti. Zameriavam sa na rovnováhu medzi výkonom a osobnosťou. Venujem sa tiež práci s tímami a zvyšovaniu ich výkonnosti. Mám bohaté skúsenosti s HR projektami a technikami ako 360° spätná väzba, Assessment Centrum a Development centrum a ďalšie.

Venujem sa tiež sociálne slabším skupinám a vediem projekty zamerané na rozvoj a integráciu sociálne slabších skupín.

Mgr. Tomáš Lacuška

Office administrátor

Som absolventom Univerzity Sv. Cyrila a Metóda v Trnave, odbor Sociálne služby a poradenstvo.

Mojím pracovným zameraním je Office administrátor, a teda mám za úlohu udržiavať chod a administratívu v Life up-e. Okrem toho sa venujem zabezpečeniu školiacich priestorov, pomôcok, ktoré naši tréneri potrebujú na tréningy a v súčasnosti aj marketingu. Súčasťou tímu Life up som od mája 2017.

Pôsobenie v oblasti vzdelávania hodnotím vysoko pozitívne, nakoľko vzdelávanie by malo byť celoživotnou záležitosťou, a teda mám možnosť obohatiť sa o nové poznatky, rozšíriť si obzor, ale aj získať tak potrebné skúsenosti.

„Every moment is another chance."