Out (Speak Out) - Koučing

Späť na Rozvojové tréningové programy

Pojem

Proces

Role

Obsahový proces produktu „OUT“ ( Speak OUT )

POJEM - vyjasnenie, definovanie pojmu

 • Koučing - vyjasňujeme si vzájomne, čo koučing je a čo nie je. Aké sú hranice medzi terapiou, koučingom a mentoringom a čo môže byť obsahom. Existuje viac koučovacích škôl, dôležitým faktorom je však vyjasniť, čo je zámerom koučingu a ako túto definíciu pretaviť do praktického života s klientom.
 • Vychádzame tiež s porovnaním a vyjasnením pojmov ako „shadowing“, „mentoring“ a iné. – kde je čo vhodné použiť a prečo.
 • Snažíme sa však čo najviac vyjasniť, čo koučing prináša a akú má pridanú hodnotu v rozvoji osobnosti človeka na základe praktických skúseností.

PROCES – pomocná štruktúra

 • Poskytneme inšpirácie , ako správne a prakticky viesť koučovací rozhovor.
 • Použijeme možné pomocné štruktúry a ďalšie pomocné nástroje, ktoré koučing uchopia ako štruktúrovaný proces. Zároveň dajú priestor na úvahu, prečo je koučing proces rozvoja osobnosti človeka.
 • V tejto časti ide hlavne o pochopenie koučingu ako cielene a štruktúrovane vedeného rozhovoru.

KOUČ A KOUČOVANÝ – Prítomnosť zručností a očakávaní

 • Obsahom tejto časti je predovšetkým pochopenie významu dôležitých zručností (obzvlášť práca s otázkami) v roli kouča. Zároveň sa v obsahu tejto časti vyskytne zadefinovanie hraníc a práca s očakávaniami na oboch stranách.
 • Skúšanie, skúšanie a skúšanie koučovacích rozhovorov. Pretože zážitok dá vždy iný rozmer, ako prednáška, alebo diskusia.
 • V každej oblasti si klient vyberá podľa zámerov, charakteristiky a očakávaní cieľovej skupiny presnejšie zameranie.

Kontext spolupráce pri produkte „OUT“

Prečo?

Ako?

Kedy?

Čo?

V rámci všetkých rozvojových tréningových programov riešime s klientom: (ďalej  rozvojový tréningový program len ako RTP)

ČO? – obsah RTP.

 • Vyjasňujeme s klientom všetky časti obsahového zamerania. V každej oblasti si klient vyberá podľa zámerov, charakteristiky a očakávaní cieľovej skupiny presnejšie obsahové naplnenie.

PREČO? – koučing - použiteľný a užitočný nástroj rozvoja pre človeka

 • Pochopenie významu koučingu ako rozvojového procesu. Predovšetkým sa snažíme očistiť proces koučingu od rôznych iných pseudoforiem a hlavne od hodnotenia výkonu, čo sa niekedy ako koučing vo firmách objavuje.

AKO? – metodika, akú pri RTP používame:

 • Prednáška, diskusia,koordinované hranie rolí, workshop, modelové situácie. V tomto programe špecificky skúšanie, tréning jednotlivých rolí (kouč, koučovaný).

KEDY, resp. ako dlho? – časové rozhranie a náročnosť RTP.

 • Časové rozhranie a náročnosť RTP. Berieme do úvahy skúsenosti a predpoklady účastníkov RTP. – samozrejme máme však nastavené minimálne časové podmienky, za aký čas sa tento program dá obsahovo a metodicky zvládnuť.