O spoločnosti Life Up

Spoločnosť Life Up vznikla premenovaním spoločnosti Timit s.r.o., ktorá pri jej zrode spájala dvoch nadšencov, ktorí verili, že svojimi princípmi a nahliadaním na podnikanie a rozvoj ako taký zmenia keď nie svet, tak aspoň svoje najbližšie okolie. Tými nadšencami sme boli  my - manželia Takáčovci.

Vieme čo znamená "up an down" v biznise. Vieme, čo znamená prevzatie zodpovednosti za vlastné rozhodnutia. Naučili sme sa nielen veľa o sebe, ale zároveň o ľuďoch, s ktorými sme začali spolupracovať. Odvtedy veríme, že ľudia sú najcennejší kapitál, ktorý v spoločnosti máte.  Aj preto sme veľmi často vhodným sparingpartnerom pre klientov a manažérov, ktorých prekážky a udalosti, ktoré riešia pri vedení tímov a firiem - dôverne poznáme. 

Naučili sme sa žiť reálne na zemi, vyskúšali sme si manažérske aj výkonné pozície a to nám umožnilo pozerať sa na udalosti okolo nás vždy z viacerých pohľadov. Uvedomili sme si zároveň, že základný princíp akéhokoľvek prežitia je rozvoj a neustály rast.

9 rokov pôsobenia spoločnosti Timit v oblasti vzdelávania v mojom zastúpení a v oblasti grafiky a finančníctva môjho manžela nám časom usporiadala prirodzene priority a rozdelila odborne zamerané cesty.

Moja  intenzívna spolupráca so vzdelávacími agentúrami, neustále vzdelávanie sa a získavanie skúseností vo veľkých aj menších spoločnostiach mi predurčili cestu založiť si vlastnú spoločnosť zameranú len na vzdelávanie a ľudské zdroje a uplatniť tak dlhoročné skúsenosti.

V súčasnosti spoločnosť Life Up poskytuje poradensko – vzdelávacie služby zamerané na:

 • vzdelávanie
 • koučing
 • rozvoj potenciálu ľudí a
 • posilnenie zručností a kompetencií.

Našou cielenou a profesionálne zameranou prácou formujeme nielen konanie, ale predovšetkým myslenie a postoje ľudí ku svojmu profesionálnemu aj osobnému životu a okoliu.

Našou cieľovou skupinou sú najčastejšie:

 • firmy (väčšie, či menšie tímy v nich)
 • jednotlivci (konzultanti, manažéri, konatelia a majitelia spoločností)
 • kolegovia, koučovia, tréneri

Našimi klientmi sú tiež ľudia, ktorí niekde vo svojom procese rozvoja zostali stáť alebo sa potrebujú len správnym smerom posunúť a vyhľadajú odborníkov, ktorí ich budú na ich ďalšej ceste určitý čas sprevádzať, aby mohli znova pokračovať v naplnení svojich cieľov a želaní.

Zároveň je zámerom mojim a ľudí, s ktorými spolupracujeme, aby sme boli odborne a ľudsky zdatnými partnermi pre našich klientov. Preto aj my preferujeme rozvoj a neustále vzdelávanie sa ako základný princíp zachovania profesionality.

Volám sa Ľubica Takáčová

Pre mnohých Lu... Som taký istý človek ako Vy, ktorý ste práve túto stránku otvorili. Narodila som sa 17. 7. 1974 v Skalici.

O mne súkromne...

 • Mám svoje hodnoty - vlastnú „vnútornú ústavu“, predstavy o živote, potreby, túžby, sny, ciele a tie si napĺňam. Som vydatá, mám manžela a syna, ostatnú rodinu, veľa priateľov a známych, ktorí sú súčasťou môjho života a napĺňajú ma radosťou.
 • Základným životným princípom je pre mňa vnútorná rovnováha a osobnostný, príp. ľudský rozvoj ako taký. Verím, že ak medzi ľuďmi bude viac akceptácie a zažijeme vzájomnú synergiu, tak šťastie bude mať pre mnohých reálnu podobu.
 • Mojím životným poslaním je práca s ľuďmi a sprievod pri ich rozvoji a raste sa pre mňa stáva profesionálnym naplnením.
 • Vyberám si do spolupráce predovšetkým pozitívnych ľudí, ktorí hľadajú spôsoby, ako sa dá a menej príčiny, prečo sa nedá. Moji kolegovia sú mojimi partnermi overenými časom.

O mne profesne...

 • Vyštudovala som na Filozofickej fakulte UK Sociálnu pedagogiku a germanistiku. Počas vysokej školy som absolvovala študijný pobyt v Nemecku a počas ostatného štúdia som tiež pracovala pre Linku detskej istoty v Unicefe a na jazykovej škole.
 • Po škole som 8 rokov pracovala pre finančné spoločnosti, kde som pôsobila vo vzdelávaní.
 • 4 roky z tohto času som bola na vedúcej pozícii. Počas tejto pracovnej skúsenosti som absolvovala niekoľko zahraničných pracovných a študijných ciest, ktoré mi pomohli vyšpecifikovať moje ďalšie zameranie. (konkr. v tabuľke vzdelania a rozvoja).
 • Popritom sme s manželom podnikali aj v inej oblasti a táto skúsenosť mi dala pohľad majiteľa spoločnosti na ľudské zdroje ako hlavný a najcennejší kapitál spoločnosti.
 • Posledných 7 rokov mám vlastnú spoločnosť zameranú na vzdelávanie a rozvoj potenciálu človeka ako takého.
 • Moje vzdelávanie a rozvoj stále pokračuje. V blízkej budúcnosti sa chystám na vyšší medzinárodný titul ACC v oblasti koučingu. Takisto sa ďalej vzdelávam v oblastiach spomenutých v rozsahu našich programov. Stály rozvoj  totiž zabezpečuje, že odborníkom sa človek stáva časom aj vďaka skúsenostiam, vzdelávaniu sa a chuti pracovať na sebe. Zároveň mi neustály rozvoj zabezpečuje istotu, že pri rozvoji iných ľudí mám z čoho čerpať. Zvyšuje mi to tiež mieru zodpovednosti, ktorú pri rozvoji iných nesieme.
 • Moje ďalšie profesionálne princípy a hodnoty sú špecifikované v oblasti: „Filozofia.“

 

„Život je ako jazda na bicykli, aby ste udržali rovnováhu, musíte sa pohybovať stále vpred!“             (M. Gladwell)

 

Vzdelanie a rozvoj:

1989 – 1992 Gymnázium Senica
1992 Akreditačná skúška z nemeckého jazyka
1992 – 1993 ZŠ Šastín - Stráže - učiteľka Nemeckého jazyka
1993 – 1998 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Odbor: Germanistika - Sociálna pedagogika
1995 - 1998 Linka detskej istoty - Unicef
1994 - 1997 Lektor na Štátnej jazykovej škole Palisády
1997/1998 Augsburg, Deutschland, Študijný pobyt na Univerzite v Augsburgu, Fachrichtung: Soziale Kommunikation /Pädagogik/ und Germanistik
   

Následné priebežné vzdelávanie a sebarozvoj:

V rokoch 1999 – 2014

 • Tréning trénerov (Train the Trainer), P+P managment - Impuls, spol s r.o. , SR
 • Program I., II., III. (Program rozvoja leadrov), R + V Poistovna
 • Tréning trénerov (Train the Trainer), R + V Versirerung, a.g., Dresden DE
 • Projekt HR a vzdelávanie v spolupráci s HR QBE London (pokračovanie projektu a implemtentácia HR projektu v Sofii (Bulharsko) a Taline (Estónsko)
 • Predajné zrucnosti, ALLSCHOLA, SR
 • Program rozvoja obchodných, riadiacich schopností a prezentačných zručností – niekoľko modulov (Sales and Management Skills), Generatív Slovakia
 • Assessment Center Programm, Praxis der Bewerbungsgeprächen (AC, Niekoľko stupňový tréning vo vedení prijímacích pohovorov), OE, Wiesbaden, DE
 • Projekt Outdoor, s.r.o. (Tréning pre trénerov na prípravu a realizáciu teambuildingov)
 • Outdoor Trainer č.cert. OTR/ 2008/ 0012
 • 3 roky PCA -  Terapia zameraná na človeka (Psychoconsulta, SR)  2004 – 2007
 • Získaná certifikácia rozvojových programov na Ministerstve školstva SR, Akreditovaný vzdelávací program - MŠSR č. 2907/2009/152/2
 • Kurz muzikoterapie (Zvuky cez ruky - Rytmika)
 • Akreditovaný kurz pre externých koučov (Koučing centrum) - ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours - Overené cez ICF)
 • Anna Radford/WS Appreciative Inquiry a koučování: Přínosy pro jednotlivce a společnosti. ČAKO
 • Inner Game of Stress (tréning v oblasti stressmanažementu, Timothy Gallway, John Horton - Koučing centrum)
 • Skupinový koučing - Koučing centrum
 • The International Coach Federation - Medzinárodne uznaný titul ACC (Associate Certified Coach)