Filozofia

Life Up vízia

Naším zámerom je byť korektným odborným partnerom v oblasti rozvoja potenciálu Vašich ľudí a dosiahnuť v spolupráci s Vami ich spokojnosť v dosahovaní individuálnych želaní v súlade s firemnými cieľmi.

Life Up misia

Pomáhame hľadať vo Vašich ľuďoch vďaka overeným metodikám a princípom ich potenciál a uplatňovať a rozvíjať ho nielen v profesionálnom, ale aj v osobnom živote

Life Up - RAST

  • Sme stotožnení s tvrdením humanistického psychológa Carla Rogersa, že “všetko živé má tendenciu rásť“
  • Na základe doterajšej praxe a skúseností, rovnako tiež na základe východísk vedeckých disciplín veríme, že vzdelávanie, rozvoj a profesionálny aj osobný rast zlepšuje kvalitu života

Love Up - DÔVERA

  • Naše profesionálne zameraná práca s ľuďmi v oblasti rozvoja a vzdelávania nám predurčuje najčastejšie požadovanú hodnotu v súčasnom biznise a tou je dôvera vo vzťahu ku klientom a ich dôvera vo vzťahu k nám
  • Veríme, že základom pozitívne fungujúcich vzťahov sú korektné, na dôvere založené profesionálne obchodné partnerstvá

Like Unique - FLEXIBILITA

  • Naše rozvojové programy majú jasne stanovené zámery a ciele. Výnimočnými pre klienta ich však robí naša spolupráca
  • Dotvárame so zadávateľmi metodiku “šitú na mieru” v 3 prípravných krokoch, ktoré vyšli z praxe ako efektívne a užitočné pre cieľovú skupinu účastníkov
  • Zadávateľovi predstavujeme flexibilnú metodiku v rámci osobných stretnutí