Metodika

Metodika našich rozvojových programov - Ako to robíme?

V analýze potrieb položíme 7 otázok, pokrývajúcich 7 základných oblastí, ktoré sú potrebné pre prípravu a realizáciu rozvojového tréningového programu.

Rozvojový program/ tréning – ďalej len RP

7 oblastí, na ktoré sa veľa pýtame?

Diskutujeme o variantoch, čo najviac vyhovujúcich Vašej cieľovej skupine

Vy si vyberáte z ponúknutých možností.

Návrh Vášho RP

Upravujeme RP a zladíme detaily očakávaní

Realizujeme RP

Získate spätnú väzbu na RP a následné odporúčania

3 základné pravidlá, ktoré pri tvorbe rozvojových programov preferujeme:

  1. Máme radi konkrétnosť a otvorenosť! Vo všetkých 7 oblastiach zisťujeme, čo najviac konkrétnych informácií, ktoré nám pomôžu lepšie vyšpecifikovať rozsah a metodiku rozvojového programu. Snažíme sa však čo najviac vychádzať z analýzy Vašich potrieb a upravovať programy v súlade s Vašou firemnou kultúrou.
  2. „Patent na rozum“ nevlastníme – hľadáme skôr synergiu! – hľadáme súlad medzi tým, čo vieme reálne poskytnúť a koho na jednotlivé oblasti radi prizveme. Následne, v prípade potreby - pozývame podľa toho špecifických hostí. Zároveň veríme, že zdieľaním skúseností a vedomostí aj medzi Vašimi ľuďmi ich podporíme vo vyššej úrovni spolupráce.
  3. Sľubujeme reálne, nie „ružových slonov“! - nezmeníme Vašich ľudí mávnutím prútika. Čiže veľké veci sa síce v rozvoji človeka dejú, ale prichádzajú časom a zrelosťou v daných oblastiach. Pomôžeme však Vašim ľuďom nájsť cestu ako s udalosťami pohnúť a budeme ich motivovať k potrebným krokom a k ich realizácii.