Lumina Learning

Lumina Learning je metodológia, ktorá prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu na všetkých úrovniach organizácie. Je inšpiratívna a vysoko praktická. Akceptuje a oceňuje protiklady a rozdiely osobnosti.

Čo je Lumina Learning

 • Využíva validizované psychometrické nástroje a meria konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí
 • Je spojením prepracovaného systému „Veľkej päťky“ („The Big 5“) a Jungovej teórie osobností
 • Používa a zjednocuje filozofiu performance manažmentu, kariérneho plánovania, talent manažmentu a výberu zamestnancov
 • Je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu a rozvoja vo všetkých typoch organizácií
 • Lumina Learning poskytuje certifikáciu a profesionálnu podporu koučom, konzultantom, rozvojovým spoločnostiam, ale i jednotlivcom a tímom v organizáciách, ktorí sa rozhodli využívať Lumina Learning nástroje

Využitie:

Nástroje Lumina Learning sú základom programov, zameraných na rozvoj kompetencií, osobný a profesionálny rozvoj jednotlivcov, tímov a organizácií

 • Assessment a development
 • Talent manažment
 • Efektívne riadenie, motivácia a rozvoj jednotlivcov
 • Riadenie tímov a tímová dynamika
 • Rozvoj a posilnenie manažérskych zručností
 • Efektívna komunikácia a zvládanie konfliktov
 • Rozvoj obchodných zručností
 • Riadenie zmeny
 • Koučing
 • Teambuilding