Ako byť presvedčivý

Aké myšlienky Vám bežia hlavou? Zvyknete o sebe pred Vašim blížiacim sa prejavom pochybovať? Nezáleží na tom, či sa jedná o prezentáciu pred Vašim tímom alebo vedením, obchodné rokovanie s klientom alebo prejav na konferencii - vždy platí, že Vaše myšlienky majú vplyv na silu Vašej presvedčivosti.

Už Marcus Aurelius povedal: „Náš život je taký akým ho učinia naše myšlienky“.

Takže, na ktoré myšlienky by sme si pri prejave mali dať pozor?

  • „Mňa nikto nepočúva“

Nuž, ak si toto myslíte, tak Vaša reč tela, mimika, gestika, výber slov bude priam vyzývať ľudí aby Vás nepočúvali.

Moje odporúčanie: nebráňte sa myšlienke, že všetky oči budú upreté na Vás. Uvedomte si to a pripravte sa na to. Pozornosť iných na sebe môžeme vopred ošetriť našou vlastnou pozornosťou . Ako? Sústreďte sa a pripravte si prvú vetu. Najlepšie je sformulovať si ju vopred, nahlas povedať tak, aby ste sa sami počuli a znela Vám príjemne a následne sa ju naučte. Potom, pred ostatnými ju vyslovte nahlas, pomaly a zreteľne. Tak Vás budú počúvať všetci. A okrem toho, príprava Vám pomôže zmierniť trému.

 

  • „Toto vystúpenie nedopadne dobre“

Naše presvedčenia ovplyvňujú naše správanie a formujú ho. Preto je pre nás nebezpečné, aby sme dovolili našej mysli už vopred negatívne hodnotiť situácie a to ako dopadnú.

Keď chceme byť pri svojom prejave presvedčivý, prirodzene upútať pozornosť svojim vyžarovaním a primeranou sebadôverou, skúsme myslieť pred akýmkoľvek prejavom nasledujúcim spôsobom: „ Mám potenciál byť dobrým rečníkom – svoju reč mám pripravenú, viem o čom budem hovoriť a rozumiem tomu – dokážem si predstaviť samého / samu seba ako zaujímavo a pútavo rozprávam – pociťujem sebadôveru – som plne sústredená – darí sa mi – som dobrým rečníkom.

 

  • „To je priveľmi komplikované – to nikto neporozumie“

Niekedy sa môže zdať zložité odprezentovať náročné myšlienky a problematiku a to hlavne, keď my sami sme v danej problematike odborníci a dlhoročne sa ňou zapodievame. Čo však spraviť keď máme len obmedzený čas na prezentovanie a poslucháči nie sú v tejto problematike tak isto doma ako my sami?

Recept tkvie v jednoduchosti a umení vylúčiť menej podstatné veci a zamerať sa len na priority. Používajte zrozumiteľné výrazy, krátke vety a predovšetkým jednoduché príklady. I keď sa to ľahšie povie ako koná, ale myšlienky môžu byť zároveň jednoduché a hlboké.

Ak by ste radi posilnili svoju sebadôveru, odbúrali trému a zlepšili svoje schopnosti v oblasti osobného prejavu, pripravili sme pre Vás tréning Rétorika v praxi, v ktorom Vám naša lektorka Ing. Janette Šipkovská nielen dodá odvahu prezentovať na verejnosti, ale naučí Vás aj ako vhodnou skladbou svojho prejavu zaujať široké publikum.

Komentáre

Keď sa mi podarí udržať na uzde moje "vetvičkovanie" - vďaka Lubici! a aspoň čiastočne obojstranne komunikovať s auditoriom - občas aj nadľahčením témy vtipným príkladom, alebo otázkou ani tréma ani náročnosť témy pre poslucháčov ma už nemôžu vykoľajiť.

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.