Miesto pre Váš rozvoj

Spoločnosť Life Up poskytuje poradensko – vzdelávacie služby zamerané na tréningové programy, koučing, rozvoj potenciálu ľudí a posilnenie zručností a kompetencií.

Našou cielenou a profesionálne zameranou prácou formujeme nielen konanie, ale predovšetkým myslenie a postoje ľudí ku svojmu profesionálnemu aj osobnému životu a okoliu.

„Ak chcete podporovať v ľuďoch to najlepšie, čo v nich je - skúste to najskôr nájsť!"

 

Blog

Jun
16

Aké myšlienky Vám bežia hlavou? Zvyknete o sebe pred Vašim blížiacim sa prejavom pochybovať? Nezáleží na tom, či sa jedná o prezentáciu pred Vašim tímom alebo vedením, obchodné rokovanie s klientom alebo prejav na konferencii - vždy platí, že Vaše myšlienky majú vplyv na silu Vašej presvedčivosti.

1
Jun
7

Často sa nám v manažérskej roli stáva, že sa ocitneme v rozhovore, ktorý nie je pre nás príjemný. Je plný emócií a dokonca sa v niektorých jeho okamihoch cítime bezradne. Nevieme ako vhodne reagovať, aby sme dosiahli to, čo potrebujeme. Často krát nie sme vôbec spokojní s jeho výsledkom. Možno aj náš partner odchádza z rozhovoru nespokojný a s nepríjemnou emóciu...

0
máj
19

V poslednom čase, pri stretnutiach s inými ľuďmi a s nimi spojenými osobnými príbehmi a pocitmi potláčanej frustrácie,  sa mi opäť intenzívne vynárajú v mysli otázky: „Prečo je niekedy tak ťažké ochrániť samého seba pred zaobchádzaním inými?  Z akého dôvodu si nedokážeme postaviť hranice, ktoré definujú nás, našu myseľ, ako oblasť, za ktorú nesieme plnú zodpovednosť my sami a naopak,  oddeľujú ju od záležitostí, za ktoré nesú zodpovednosť iní?“

0